#7 Похвала глупоті. Домашні бесіди. Еразм Роттердамський

Похвала глупоті

Тоже из серии “эта книга была на полке всю мою жизнь, дай-ка погляжу, что же в ней”.

Итак, в ней — сатира, во многом очень актуальна и сегодня:

Нині всюди наслідують риторів, які уявляють себе майже богами лише на тій підставі, що вони двороті, немов п’явки, тобто можуть говорити одночасно двома мовами. Верхом витонченості, на їхню думку, є уміння густо мережати латинські промови грецькими дотепами чи висловами, навіть якщо й недоречно. Коли ж не вистачає і чужомовних, вишукують десь у напівзотлілих од часу рукописах кілька застарілих слів і цим ще більше напускають читачеві туману. Все робиться для того, щоб розумники дужче пишалися, а недосвідчені тим більше дивувалися зі свого невігластва. Є-таки в наших землячків нездоланний потяг схилятися перед усім іноземним, і то тим нижче, чим воно чужіше.

Увы, не все понятно для среднестатистической меня, но это не мешает улыбаться тем абзацам, в которых со всем согласна.


Домашні бесіди

Поучительные рассказы в форме диалогов. Было интересно почитать с точки зрения формата, с точки зрения смысла и удовольствия от прочитанного — уступает Похвале глупости.

Like what you read? Give Irocha a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.