YENİ LOGOMUZ HAYIRLI OLSUN

Image for post
Image for post

Siirt Dernekler Federasyonu Kurumsal İletişim Ekibi olarak uzun süredir araştırmasını yaptığımız Federasyon Logo tasarımını tamamladık.

Logo Konusu: İnanç Turizmi, Gastronomi, Şehir Coğrafi Kimliği, Şehir Destinasyonları

Logo Hikayesi: Federasyonumuzun logosu Ay yıldızlı bayrağımızda da yer alan hilal ile çevrelenmiştir. Bu Hilal; dirilişin, birliğimiz ve bütünlüğümüzün sembolüdür. Alttaki 6 yıldız ilçelerimizi, kubbe üstündeki tek yıldız ise Siirt Merkez ilçesini ifade eder. Şehir Merkezleri, haritalarda şehirlerin tam orta noktasında yer alır. Bizlerde bu 7. yıldızı 7. ilçemizi ve şehrin kalbini ifade etmesi nedeniyle kubbenin merkezine yerleştirdik. Logonun orta kısmında yer alan Kubbe siirt’in manevi yönünü ve inanç turizmini, kubbe altındaki köprüler ise Siirt’in medeniyetlere köprü olan bir geçmişe sahip olduğunu temsil etmektedir.

Aynı zamanda kubbeler islamın kalesini tasvir eder.

Logomuzdaki yıldızların uç noktaları imanın 5 şartını simgelediği için 5 üçgenden oluşmuştur. Kubbe içerisine yerleştirilen SİİRT yazılı sembolde *S* harfi şehrin meşhur Zivzik Narını, Bal ve fıstığını temsil ederken, *İ* harfleri ise Siirt Ulu Camii ve İbrahim Hakkı Hz.’nin hocası İsmail Fakirullah Hz. için inşa ettiği güneş hadisesinin gerçekleşmesini sağlayan türbenin minaresini ifade eder. Siirt figürünü içine alan ve köprü simgelemesinin altında duran Yarım Ay motifi, bereketi simgelemektedir. Türk mitolojisinde Ay bolluk ve bereketi temsil eder. Yarım ay; Ay’ın en olgun dönemidir. Bolluğun, bereketin ve kuvvetin en doruk noktasıdır.

Logo Renkleri: Logoda yer alan lacivert, şehrimizde bulunan nehirlerin bolluğunu, gökyüzünün genişliğini ve kurumsal hayatta ciddiyeti simgelemektedir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store