Embert próbáló élmény
Green Fox Academy átverés? Egy volt diák beszámolója
Simon N. Tomjanovich
502

Én frontendes/JavaScriptes osztályba kerültem. Beszélgettem pár emberrel a JAVA-s osztályból akik azt mondták, hogy nekik azért nem volt ennyire nehéz dolguk. Kevesebb technológia között ugráltak. 
Az itt leírtak a saját, JavaScriptes osztályban megélt élményeimre vonatkoznak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.