HTC Vive
Doransky
62

Nekem is volt hozzá szerencsém és hasonló gondolatok keringtek bennem utánna. Évek óta nem volt ilyen erős „wáóóó” momentumom. Talán az Avatar IMAX vetitése volt 2009ben a legutóbbi.

Viszont én jobban félek a veszélyeitől, főleg egy olyan világban ahol a robotizáció miatt egyre nagyobb tömegek veszítik el a munkájukat és egyre valószínűbb egy olyan utópia ahol az alanyi jogon járó jövedelem lesz a megoldás ennek orvoslására. Mindezt összerakva a VR nyújtotta meneküléssel egy igazi tömegdrog lehet megszületőben. A reményt az adja, hogy a gamifikáció lehetőségeinek feltárása olyan játékok előtérést hozhatja el ami a játszást egy produktív folyamatá alakíthatja és az ide migrálodó tömegek így is képesek lehetnek produktívak lenni. De ez még így is egy Mátrix és nem tudok rá pozitívan tekinteni.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.