“Employer branding steeds belangrijker in onze sector”

Een job kies je niet langer alleen op basis van het loonsvoorstel. Je moet ook streven naar een match op cultuur én waarden. Zo creëer je een hecht team, en trek je meer sollicitanten aan. Eline Bruyninx legt uit.

MAST heeft voor een frisse kijk gezorgd.

Onze CEO is nog heel betrokken met het reilen en zeilen op de werkvloer

Hoe zou je jullie cultuur dan omschrijven?
Bruyninx is echt een familiebedrijf! Iedereen kent hier elkaar. Dat vind ik zelf ook belangrijk. En we hebben daarom ook een heel menselijke aanpak.

Ook je medewerkers moeten mee zijn. Anders klopt je verhaal niet.

Wat is je opgevallen aan MAST?
De frisse kijk! Bert kwam meteen met een nieuwe, frisse, visuele aanpak. En dat heeft ons geholpen, want wij werkten al héél lang met vaste partners samen.

Bert en ik zijn voor een vlotte, casual communicatie. Whatsapp boven e-mail :-)

En ook onze CEO is tevreden. Leuke projecten die vakgebieden overstijgen: dat moedigen ze hier altijd aan.

Klantentevredenheid? Dat is medewerkerstevredenheid!

Wij zijn bijvoorbeeld heel actief bezig met klantentevredenheid, maar dat kan je enkel en alleen bekomen als ook je medewerkers tevreden zijn. Ik noem het dus medewerkerstevredenheid :-)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store