Hoe besmettelijk is stress wanneer je als team moet presteren? — met Steffi Sassenus

Bijna iedereen heeft wel eens stress op werk. Dat is vervelend voor jou, maar wist je dat je hiermee ook de prestaties van collega’s kunt beïnvloeden? Steffi Sassenus, PhD Researcher aan Universiteit Antwerpen, doet onderzoek naar de invloed van stress op de prestaties van teams die onder hoge druk moeten presteren. Denk aan militairen, de brandweer en piloten. Zij vertelt in deze aflevering:
— Wat stress is
— Op welke manieren we met een stressvolle situatie omgaan (copingstrategieën)
— Hoe besmettelijk stress is wanneer je met een groep mensen bent
— Hoe Steffi onderzoek uitvoert naar de invloed van stress op teamprestaties wanneer de druk hoog is

Luister de aflevering hieronder, of via deze link: https://anchor.fm/maffe-mensen/episodes/Hoe-besmettelijk-is-stress-wanneer-je-als-team-moet-presteren----met-Steffi-Sassenus-eun17h

Enkele interessante bronnen:

https://www.nytimes.com/2016/08/16/nyregion/from-false-alarm-to-panic-inside-kennedy-airports-chaotic-night.html
Sassenus, S. (2021). Only real when shared: Exploring the Emergence Processes behind Team Stress Through Video Stimulated Recall and Observational Coding.
Meer weten / contact met Steffi:

Twitter: @SSassenus
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/steffi-sassenus-7b95a3b1/
Website: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/steffi-sassenus/

Originally published at Simone Krouwer.

--

--

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simone Krouwer

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English