Hoe kunnen we slimmer met de zon omgaan? — Met PhD Researcher Karlijn Thoonen

Veel mensen genieten enorm van de zon. Dat genieten is natuurlijk fijn, alleen beschermen we ons vaak nog te weinig tegen de schadelijke effecte van UV-straling die de zon ook met zich meebrengt. Veel mensen weten inmiddels dat ze zich zouden moeten beschermen wanneer ze de zon in gaan, maar in de praktijk gebeurt dit toch nog te weinig. Dit is terug te zien in het aantal mensen met huidkanker in Nederland en België, wat flink toeneemt sinds begin jaren ’90. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich beter gaan beschermen tegen UV-straling? Wat betekenen nu eigenlijk al die claims op de verpakkingen van zonnebrand, zoals de SPF, waterproof, UVA en UVB straling? En, wat zijn de gouden tips om onze huid gezond te houden? Dat, en meer, hoor je in deze aflevering met Karlijn Thoonen, psycholoog en PhD Researcher op het gebied van primaire huidkankerpreventie aan de Universiteit Maastricht.

Link naar de aflevering:

Meer weten / contact met PhD researcher Karlijn Thoonen:

Website: https://www.maastrichtuniversity.nl/karlijn.thoonen

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/karlijnthoonen/

Enkele studies van Karlijn Thoonen:

Thoonen, K., Schneider, F., Candel, M. de Vries, H., & van Osch, L. (2019). Childhood sun safety at different ages: relations between parental sun protection behavior towards their child and children’s own sun protection behavior. BMC Public Health, 19, 1044.

Thoonen, K., van Osch, L., de Vries, H., Jongen, S., & Schneider, F. (2020). Are environmental interventions targeting skin cancer prevention among children and adolescents effective? A Systematic Review. International journal of environmental research and public health, 17(2), 529.

Thoonen, K., van Osch, L., Drittij, R., de Vries, H., & Schneider, F. (2021). A qualitative exploration of parental perceptions regarding children’s sun exposure, sun protection, and sunburn. Frontiers in Public Health, 9:596253.

Thoonen, K., Passos, V. L., Schneider, F., de Vries, H., & van Osch, L. (2020). Children’s sunburn exposed: Identification of sun exposure and parental sun protection patterns. Accepted for publication (2th Feb 2021) in European Journal of Dermatology. doi [preprint]: 10.31234/osf.io/fcz5b

Thoonen, K., van Osch, L., Crutzen, R., de Vries, H. & Schneider, F. (2020). Identification of socio-cognitive determinants of parental sun protection behaviors to optimize intervention development. doi [preprint]: 10.31234/osf.io/yuqzd

Originally published at Simone Krouwer.

--

--

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Simone Krouwer

PhD researcher at the University of Antwerp, Belgium| content marketing & native advertising | Dutch / English