การวางแผน

การมองในมุมมองต่างๆ ที่สูงขึ้นมองจากความเป็นจริง เป็นสิ่งที่ดีในการวางแผนต่างๆ และการวางแผนที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปข้างหน้า ผมคิดว่าต้องวางแผนโดยคิดว่า มีเรา1 และ เรา2

เรา1 มีหน้าที่คอยบอกให้ เรา2 ทำงานส่วน เรา2 มีหน้าที่ทำงานตามที่เรา2 สั่ง เรา1 ไม่ควรเสียใจที่เรา2 ทำงานนั้นไม่ได้ ถ้าหากเรา1 รู้สึกไม่พอใจมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย เรา1 ควรวางแผนและตัดสินใจไปเรื่อยๆ จนสามารถไปสู่เป้าหมายได้

ผมกำลังบอกว่า ให้เราเป็นคนที่มีการวางแผนในเรื่องต่างๆก่อนที่เราจะลงมือทำเสมอ :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Woramet Bunthod’s story.