Impressions of Uganda: 1

L’Afrique, c’est chique. Dé slogan van onze reis. Dag 1, een paar uur onderweg en ik ben al overdonderd. Ik wil me niet bezighouden met schrijven in de auto want ik wil naar buiten kijken en alles in me opnemen. Gulzig indrukken opslorpen. Maar tegelijkertijd weet ik dat wat ik nu denk en voel moet genoteerd worden, want vanavond gaat de verwoording ervan me ontsnappen.

We hebben een heel stuk offroad gereden, avontuurlijk! Ondertussen zitten we op de ‘grote’ weg. We moeten 4 uur rijden. Ik weet niet hoe lang we al onderweg zijn. Ik wil ook niet op de klok kijken. Tijd is relatief hier. Alles is relatief hier. Je ziet dingen plots vanuit een ander perspectief. Natuurlijk weet je dat het ‘in Afrika’ armzalig is. Dat mensen in sloppenwijken wonen en kilometers moeten wandelen voor drinkbaar water. Dat ze vaak minder dan 1 euro per dag verdienen. Dat ze op blote voeten rondlopen bij gebrek aan schoenen.

Maar toch is het anders als je het zelf ziet. De ver-van-mijn-bed-show speelt zich nu af in de achtertuin van de accomodatie waar je logeert. Tegenover het hotel waar je wel eens binnensmonds vloekt omdat er alleen maar koud water uit de douche komt, wonen kinderen die niet eens water hebben. Dat kindje met enkel een onderbroekje en een T-shirt met gaten aan staat voor je neus.

Bij ons worden kinderen met de auto naar school gebracht, zelfs al is het maar 200 meter verder. Hier lopen zelfs de kleintjes langs de grote weg naar school. Ik wil ze allemaal helpen. Ik wil ze allemaal eten geven, geld, kleren, een beter leven. En ik voel me zo machteloos omdat ik weet dat dat onmogelijk is.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.