2.5K Followers
·
Follow

Sektörler, Ülkeler ve Dahası…

Geçtiğimiz günlerde adından çokça söz ettiğimiz ve gün geçtikçe büyüyen bir endüstri olan Blokzinciri hakkında Huobi Research tarafından “Global Blokchain Industry Overview and Prospects” isimli bir rapor yayınlandı. Raporda 2019 yılı özelinde ülkeler ve sektörler çapındaki blokzinciri üzerine yapılan harcamalar, blokzinciri teknolojisinde patent başvuruları ve 2020 yılında blokzinciri trendleri üzerine en güncel veriler paylaşıldı.

Image for post
Image for post
Photo by Kelsey Knight on Unsplash

Sektörler

Geçtiğimiz yıllarda da bugün olduğu gibi bankacılık sektörü blokzinciri teknolojisine yapılan yatırımlarda liderliğini koruyor. …


Dijital Paraların Geleceği

Image for post
Image for post
Photo by Carlos Muza on Unsplash

The Future of Money” adlı kitapçığı okuyup sizinle paylaşmak istediklerimi derlediğim yazı serisinin sonuncusuna hoş geldiniz ☺️

Serinin sonuna geldiğimize göre geçmişten günümüze bir bakış sergilemek yararlı olabilir. Son 10 yılda paranın gelişimi adına yaşananlara baktığımızda:

Image for post
Image for post
  1. Nakit kullanımı, teknolojinin gelişimine ek olarak pandemi etkisi ile birlikte bariz bir şekilde azaldı.
  2. Blokzinciri teknolojileri / platformları binlerce dijital kripto para biriminin ortaya çıkmasına yol açtı.
  3. Teknoloji devleri milyarlarca kullanıcılarına kendi stabil kripto para birimleri ile yeni bir servis sunmaya çalışıyor.
  4. Devletler / Merkez Bankaları kendi dijital para birimlerini üretmek üzere çalışmalarını hızlandırdı.

Bu kısa özetten sonra, birinci nesil kripto para birimlerinin ardından gelişen stabil kripto paraların getirdiği yeni özellikler ile önemli boşlukları doldurduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ülkelerin kendi stabil paralarını geliştirme konusunda gösterdikleri sıra dışı çabalar burada uluslararası yoğun bir rekabetin yaşandığını hissettiriyor. …


Kamu mu? Özel Sektör mü?

Image for post
Image for post
Photo by Aleksi Räisä on Unsplash

The Future of Money” adlı kitapçığı okuyup sizinle paylaşmak istediklerimi derlediğim yazı serisinin üçüncüsüne hoş geldiniz ☺️

Image for post
Image for post
Photo by David Shares on Unsplash

2009 yılında Satoshi Nakamoto ismini kullanarak bir kişinin ya da grubun anonim bir biçimde ortaya koyduğu Bitcoin makalesi ile ortaya çıkan Blokzinciri felsefesi ilk bitcoinler aradan geçen 10 yıl boyunca çok konuşuldu ve tartışıldı. “stablecoin” denen “stabil kripto para” çıkmasıyla onlarca ülkenin ve BigTech’lerin gözünü üstüne çeken bir yanı daha oldu. Öyle ki Facebook 2019 yılında Libra isimli dijital parasını büyük bir konsorsiyum ile birlikte duyurdu.

Paranın tam anlamıyla dijitalleşmesinin sağlanacağı bir geleceğin ve büyük teknoloji şirketleri kendi dijital para birimlerini çıkarma yolunda ilerlediğini artık her gün konuşuyoruz. …

About

Soner CANKO

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store