Girişimcilik içerden nasıl yönetilir?

Kurumsal hayatla tanışıncaya kadar girişimcilik yapmış biri olarak, ne zaman bir girişimci ile karşılaşsam heyecanlanıyorum. Kendimi hemen girişimcinin yerine koyarak nasıl can suyu verebileceğimi düşünmeye başlıyorum.

Uzun yıllardan beri kurumsal şirketlerde çalışıyor olmama rağmen, kurumsal hayatta da girişimciliğin desteklenebileceğini ve hatta uygulanabileceğini (kurum içi girişimcilik) savunuyorum. Çünkü girişimci ruhlu ekip üyelerimizi kurumsal kalıplarla sınırlamazsak, şirketlerimizin girişimcilik enerjisi ile çok daha sağlıklı büyüyebileceğini net örneklerle öğrendik.

Son dönemde girişimcilik ile birlikte en çok konuşulan kavramlardan biri de “kurum içi girişimcilik” . BKM olarak bundan üç sene önce sevgili İhsan Elgin sayesinde tanıştığımız kurum içi girişimcilik kavramı ve yönetim metodları ile önemli bir değişim yaşadık. Bu sayede çeşitli kurum içi girişimcilik projeleri ürettik, bazı çalışanlarımızın kendi girişimlerini kurmalarına tanıklık ettik. Bu çabaların başarıyla sonuç verdiğini görmek ve üstelik bu kültürün tüm diğer şirketlere de yayıldığını görmek beni her seferinde daha da mutlu etti.

Harvard Business Review Aralık /2017 sayısında Prof.Dr Selim Yazıcı ve arkadaşları tarafından kaleme alınan “Girişimciliği İçeriden Yönetmek” adlı makalemiz yer buldu. Tüm bildiklerimizi cömertçe paylaşmak üzere hazırladığımız bu detaylı çalışma, kurum içi girişimcilik konusunda bilgi edinmek isteyenlere ve girişimcilerle daha yakın çalışmak isteyen kurumlara güzel bir başlangıç rehberi niteliğinde. Bizim de kapımız her zaman açık.

Like what you read? Give Soner CANKO a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.