Merhaba Medium !

Dünyanın en meraklı insanlarından olan benim gibi biri nasıl olur da yeni bir mecrada yer almak için bu kadar bekler ?

Cevap pek kolay değil ama kısaca ruhumdaki merak ile mükemmeliyetçiliğin çatışması sonucu ortaya çıkan duraksama diyebilirim.

Mükemmellik iyi, güzel ama artık beni durduramaz. Merak duygum üstün geldi. Bundan böyle yazmaya başlıyorum.

Çok okuyorum, çok düşünüyorum, çok konuşuyorum ama az yazıyorum. Denklemi değiştirmek vakti geldi de geçiyor.

Bundan böyle yazmaya öncelik vermek için kararlıyım.

Siz değerli okuyucular için her seferinde ilginç ve renkli konular bulmak için büyük bir heyecan içindeyim.

Kendimi geliştirmek ve değiştirmek için sizlerin katkı ve yorumlarınızı bekliyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.