2.5K Followers
·
Follow

Savaşların Evriminde Son Durak: Teknoloji Savaşları

Sopadan TikTok’a Yolculuk

İnsanlık tarihinde çatışmalar ve kavgalar; bireylerin ve kabilelerin taş, sopa gibi aletler kullanmasıyla başlamıştı. Bu basit gereçler takvimler ilerledikçe gelişti ve daha karmaşık bir boyut kazandı. Madenlerin işlenmesiyle beraber bıçaklar, kılıçlar ve silahlar birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışan tarafların ellerinde yerlerini aldı. Ancak çok sınırlı menzilleri olan bu araçlarla savaşların menzili ve kapsamı da bir o kadar dardı.

2. Dünya Savaşı’nın sonlarına gelirken dünya, bilindik madenlerden yapılmış silahlardan çok daha farklısıyla tanıştı: Atom bombası. Hiroşima’ya atılan bomba, silahlar arasında eşi benzeri görülmemiş bir etkiye sahipti. Hem yüksek maliyeti hem de gezegeni yok etme olasılığı göz önünde bulundurunca Hiroşima’dan sonra hiçbir devlet atom bombasını kullanmaya cesaret edemedi. 2. Dünya Savaşı’nın galip ülkeleri ABD ve Rusya arasında bu defa Dünyayı, Doğu ve Batı Blokları şeklinde ikiye bölen ve “Soğuk Savaş” diye bilinen Komünizm ve Kapitalizmin ideoloji kavgası yaşandı. Savaş, Batı Blokunun yani Amerika’nın kazanmasıyla sona ermişti.

Image for post
Image for post
Photo by Museums Victoria on Unsplash

1990'lardan bugüne olan zaman dilimi ise internetin, teknolojinin ve bilginin çağı olarak öne çıkmaya başladı. İnternetin, yazılımın ve kodlamanın, dünyanın başka bir ucuna erişmenin bu kadar kolaylaştığı bir dönemde tabii ki silahların biçimi ve erişim alanı da değişip genişledi. Bugün bahsettiğimiz teknolojiyi kullanarak dünyanın bir ucuna erişmek veya bir etki yaratmak artık mümkün ve sanıldığından çok daha kolay.

Teknoloji aracılığıyla yaratılan etkiler ve tartışmalar arasında TikTok uygulaması da yerini aldı. Geçen ay, Çin ile çatışmasında 20 askerini kaybeden Hindistan geniş kitlelerce sevilen Çin meşeli video düzenleme uygulaması TikTok için yasaklama kararı aldı. Geçen hafta ise Amerika, TikTok’u ulusal güvenliğe tehdit olarak gördüklerini söyleyip uygulamanın yasaklanma durumunu tartışacaklarını bildirdi.

Öte yandan uzmanlar daha önce TikTok’u potansiyel bir casusluk tehdidi olarak vurgulamışlardı. Geçen sene Senato’da Chuck Schumer ve Sen Tom; TikTok’un ulusal güvenliğe getirebileceği riski değerlendirmek için istihbarata çağrıda bulunmuşlardı. TikTok ise bu iddiaları “asılsız” olarak nitelendirip Çin hükümetiyle hiçbir kullanıcı verisinin paylaşılmadığını aktarmıştı.

Image for post
Image for post
Photo by visuals on Unsplash

Ülkeler arasındaki ticari ve siyasi problemler neticesinde teknolojinin hem bir savaş nedeni hem de bir savaş aracı haline geldiğini bu haberlerle deneyimlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. TikTok dışında aynı konularla muhatap olan daha birçok uygulamayı ve Cambridge Analytica gibi olayları göz önünde bulundurduğumuzda kullanıcılar olarak bıraktığımız dijital ayak izlerine dikkat etmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çizmekte fayda görüyorum. Unutmayın ki bugünün teknoloji kullanıcıları ve tüketicileri olarak bizler her bulunduğumuz platformda dijital ayak izlerimizi bırakıyoruz.

Bulunduğumuz yüzyıl itibariyle yaşadıklarımızı ve yaşayabileceklerimizi göz önünde bulundurduğumuzda teknolojiyi tüketen taraf değil de üreten taraf olmanın daha değerli olduğunu hatırlamalıyız.

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store