2.5K Followers
·
Follow

Startup’lar İçin Önemli Kurallar

Yeni Başlayan Girişimler Nelere Dikkat Etmelidir?

Image for post
Image for post

Startup ekosistemindeki gelişmelerin, ülkeler için istihdamdan ekonomik büyümeye kadar geniş bir yelpazede katma değer yarattığına inanıyorum. Bu nedenle iş dünyasında biriktirdiğim tecrübeleri bir süredir startup’larla paylaşıyor, onların heyecanını yakından takip ediyor ve büyüme serüvenlerinin bir parçası oluyorum.

Bu tecrübelerime dayanarak girişimlerde gördüğüm ve dikkat edilmesinde fayda bulduğum yazı ve görüşleri sizlerle paylaşıyorum. İşte bu kez Mark Cuban’ın ilk aşama girişimler için ortaya koyduğu 12 maddelik danışma rehberini sizinle paylaşıyorum.

Bu rehber exit yapmamış olan hali hazırda ekibiyle çalışmalara devam eden girişimciler için hazırlanmış.

Şirket kurmadan önce dikkat edilmesi gerekenlerden satışa, şeffaflıktan teknolojik altyapıya kadar değinilmiş bu listede benim en çok karşılaştığım ve mentorluklarım sırasında dile getirdiğim maddeler 5-8–9 ve özellikle 12 diyebilirim.😊

Özellikle internet temelli girişimcilik çabaları için sevgili dostumuz Serkan Ünsal sayesinde oluşturduğumuz dijital yayınlara buradan ulaşabilir, ülkemizde girişimcilik konusunda merak ettiğiniz her türlü bilgi ve veriye www.startups.watch üzerinden erişebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Siz de bu konuda karşılaştığınız ve hoşunuza giden kaynakları benimle paylaşırsanız mutlu olurum. 😊

Startup Dostu

Dr. Soner Canko

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

Bu yazımı beğendiyseniz şu yazılarım da ilginizi çekebilir:

Written by

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store