Tüketmek vs Üretmek

Dünya gündeminde giderek daha fazla konuşulan konulardan birisi artan dünya nüfusunun temel ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek. Temel ihtiyaç derken bizler için sıradan ve kolay ulaşılabilir olan temiz su, yeterli beslenme ve sağlıklı yaşam öne çıkıyor.

En kolay çözüm “daha az tüketmek ve daha fazla üretmek” gibi görünmekle birlikte detaylara girince bu çözümün tek başına yeterli ve basit olmadığı anlaşılıyor. Zira tüketim alışkanlıklarını değiştirmek hiç de kolay değil. Kendi sağlığına en zararlı şeyleri bile tüketmek için yarışan insanlar faydalı bulduğu tüketim maddelerini azaltmaya hiç yanaşmıyor. Bu konuda ikna edici bir başarı saplansa bile bu kez karşımıza temel ihtiyaç maddelerinin taşıma maliyeti ve zorlukları çıkıyor. Özetle sorun göründüğü kadar kolay çözülemiyor. Ama şimdilik !

Yaşadığımız hızlı değişim ve yenilikler bu konuda da sıra dışı çözümler getirmek üzere hazırlanıyor. Son zamanlarda çok gündemde olan Elon Musk, Bill Gates, Singularity University gibi bireysel ve kurumsal düşünce liderleri bu konularda devrimci projeler üretilmesini teşvik ediyor.

Gelecek için endişelerimizin tavan yaptığı bu günlerde dünyanın başka yerlerinde gelecek için planlar yapan, çözümler üreten insanlar olduğunu bilmek ve görmek gerçekten güzel.

Lakin bu sefer akla bir başka soru akla geliyor. Biz ne zaman ve nasıl harekete geçeceğiz ?

Like what you read? Give Soner CANKO a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.