Zavallı BlockChain

Teknolojinin hızlı gelişimi ve yeni teknoloji kavramlarının hemen her toplantıda birkaç kez kullanılmaya başlanması ile bu teknolojiler daha hayatımıza girmeden insanları sıkmaya ve kavramların içinin boşalmasına ve anlamsızlaşmasına neden oluyor. VA, IoT, VR, AI veya BlockChain gibi yeni teknolojiler her geçen gün hayatımızda daha önemli bir yere sahip oluyorlar ancak bu kavramlar gündelik hayatta yerli yersiz sürekli kullanılınca bu kavramlara karşı alerji duymaya başlıyoruz.

Çok da büyük görünmeyen böylesi bir sorunun insanlar üzerindeki etkileri tahminlerimizin üzerinde olabilir. Büyük teknolojik altyapıların etkisini ve önemini azaltan böylesi bir sorununun önüne geçmek gerçekten zor. Çünkü günümüzün tüketim toplumu kavramları öğrenmeden, araştırmadan tüketmeye pek meraklı. Üstelik tehlike sadece bu kadarla sınırlı değil, çevremizde bilmediği yeni kavram karşısındakinin gözünün içine baka baka çevresine anlatacak kadar özgüveni yüksek bireyler de var.

Bu durumun en son kurbanı ise BlockChain. Zavallı BlockChain, geri planda ne kadar büyük bir yenilik ve felsefe olsa da gündelik hayattaki yerli / yersiz kullanımlar arasında sıkışıp kalıyor. Bu nedenle BlockChain lafı geçtiğinde dinleyenlerin faydalarını merak bile etmeden öngörüyle yaklaşacakları teknolojik kavramlar kervanına katılmak üzere.

Şahsen Ekim 2012’den bu yana öğrenmeye, anlamaya çalıştığım BlockChain kavramı ile ilgili tüm yorumlarımı konuyu daha bugün öğrenmeye başlamış meraklı ve temkinli bir şekilde yaparken çevremde yaşadığım bu traji-komik sahneler sanırım sadece ülkemize özel değildir. Dünyanın her yerinde insanlar yenilikleri yakın takip ettikleri ve herşeyi en ince detayına kadar bildiklerini ispatlamak için bu acı duruma düştüklerine inanıyorum.

Sözün özü; teknolojiyi ve değişimi yakından takip etmek isterken çaba göstermeden, zaman ayırmadan yapılan tüm paylaşımların bizi komik göstermekten öte bir etkisi olmayacaktır.

Zaten bu satırları okuyacak kadar emek verenler bu tür tuzaklara düşmez. Okumayanların da vay haline. 😊

⛓🔗 BlockChain hakkında bildiklerimizi siz de duymak ve bilmek isterseniz buraya , BlockChain eğitimlerimize katılmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

💻 Gözlem ve yorumlarım hakkında kısa bile olsa görüş ve önerilerinizi bekliyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.