Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini de çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Van’da sosyal girişimcilik eğitimi gerçekleştirdi.

Image for post
Image for post

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal Inovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi kapsamında Van’da sosyal girişimcilik eğitimi düzenlendi. …


Sosyal girişimciliğin bilinirliğini sağlamak, sosyal girişimlerin kendi aralarındaki, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan işbirliklerini çoğaltmak, sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı; Türkiye’nin ilk sosyal girişimcilik eğitmen eğitimini 08–13 Temmuz tarihleri arasında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleştirdi.

Image for post
Image for post

Vehbi Koç Vakfı liderliğinde; Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID), Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (SKYÇD), TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi; Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen 27 sosyal girişimcilik eğitmen adayını bir araya getirdi.

Koç Üniversitesi Rumeli Feneri kampüsünde verilen eğitime, öncelikli hedefi hissedarlarına ya da üyelerine kâr dağıtmak yerine ölçülebilir, olumlu sosyal etki yaratmak olan, kârını dağıtacak olsa dahi bunu ana hedefini olumsuz etkileyecek şekilde gerçekleştirmemeyi ilke edinen sosyal girişimcileri yetiştirecek eğitmen adayları katıldı. …


26 Haziran’da Impact Hub’da gerçekleştirilen etkinlikte sahnede Maide Mutfak, Sivil Sayfalar, Bi Çocuk Dükkan, PULSEC, Gönüllü Hikayeleri, Beşiktaş Belediyesi ve İyimser Abla oluşumları vardı.

Image for post
Image for post

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi çerçevesinde sosyal fayda yaratmak amacıyla faaliyet gösteren kişi ve kurumları bir araya getirmeyi amaçlayan #TSGA Açık Sahne etkinliklerinin ikincisi 26 Haziran tarihinde Impact Hub İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu ikinci etkinlikte de birincisinde olduğu gibi sahnede yarattığı sosyal etkiyi paylaşmak isteyen sosyal girişimciler ve sosyal girişimcilik alanında projelerini tanıtmak isteyen kamu kurumları vardı.

Ashoka’dan İstem Akalp’ın açılış konuşması ve moderatörlüğü ile başlayan etkinlikte dezavantajlı bölgelerdeki göçmen, mülteci, sosyo-ekonomik durumu gereği öteki kalmış kadınları gastronomik becerileriyle hayata bağlayan Maide Mutfak; sivil alandaki kurumların ve aktif vatandaşların alana ve birbirlerine dair bilinirliklerini artırmayı amaçlayan Sivil Sayfalar; Türkiye’nin dört bir yanından çocukların yarattığı tasarımları hayatımıza taşıyan Bi Çocuk Dükkan; atık yönetimi için verimli çözümler geliştiren PULSEC; bireylerin gönüllülük hikayeleriyle ilham veren Gönüllü Hikayeleri; yaptığı çalışmalarla topluma fayda sağlayan Beşiktaş Belediyesi Karaoğlan Gençlik Merkezi ve Anadolu’nun kadın emeği ürünlerini sosyal sorumluluk projeleriyle değerlendirmeyi amaçlayan İyimser Abla projelerini anlatan oluşumlar oldular. …

About

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın resmi medium hesabıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store