"Ce carte citești acum?"

Dacă e să dați această întrebare unui cunoscut pe neașteptate, cel mai probabil acesta se va pierde în bâlbâieli.

Am ajuns să realizez că în viață am citit doar 67 de cărți sau în cel mai mult cu vre-o 2–3 mai multe, dar de care nu-mi amintesc. Asta înseamna nici 3 cărți pentru fiecare an trăit, ori, dacă să excludem primii 7 ani - 4 cărți pe an.

În copilărie nu am îndrăgit lectura, poate din motiv că eram motivat cu fraze “dacă nu citești - iai bătaie!, sau poate din cauza că nu mi s-a explicat bine ce câștig din lectură, sau eram pur și simplu lenos. Dintre cele 67, aproximativ 50 le-am citit în ultimii doi ani.

“Cum credeți, cât în mediu citește un antreprenor american sau manager cu venituri mai înalte de 1 milion de dolari pe an? 63 cărți pe an! De exemplu Bill Gates citește doar cărți de management în număr de 60 pe an. Dar câte cărți credeți că revin în mediu pentru un american? 2 cărți! Cred că în Rusia situația nu diferă mult”*. Fragmentul probabil se referă cel puțin la fel de bine și pentru Moldova.

Robin Sharma a zis că ”Ceea ce vei ajunge să fii peste 5 ani e decis de 2 factori: de oamenii pe care-i vei întâlni și de cărțile ce le vei citi”.

Autorul fragmentului de mai sus și-a pus angajații (e vorba de cel mai mare dealer AUDI din Europa, ce se află în Rusia) din front-office să citească cel puțin 18 cărți pe an, vânzătorii - 24, iar conducătorii -cel puțin 30.

Mi-am propus să ajung la 100 cărți citite până împlinesc 24 de ani (în martie), iar până la 30 de ani să fac media pe an de cel puțin 12 cărți, ce ar însemna peste 360 de cărțulii finisate. Dacă e de preluat câte o singură lecție din fiecare carte la final vor fi cel puțin 360 de lecții învățate.

Citiți. Citiți mult. Propuneți să faceți o bibliotecă în cadrul companiei în care lucrați, poate chiar și o jumătate de oră pe zi pentru lectură în cadrul zilei de muncă, sau cel puțin s-o faceți pentru voi, ca să nu realizați peste 5 ani că sunteți aceeași persoană.

*tradus din rusă, “Ген Директора”- Владимир Моженков.

Like what you read? Give Adrian Stamatin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.