De schreeuw, waar angst en verdriet één zijn

De schreeuw is een schilderij dat vooral angst uitstraalt. Toch schuilt er nog een andere emotie in het schilderij. De angst zorgt namelijk voor verdriet. De vrees dat er iets misloopt, maakt het personage in het schilderij verdrietig. Het verdriet kan omgekeerd ook de oorzaak zijn van angst. De persoon kan zich angstig voelen omdat hij vreest dat een bepaalde negatieve gebeurtenis zich opnieuw zal afspelen.

Het schilderij werd in 1893 geschilderd door de Noor Edvard Munch. Op het schilderij zie je een persoon die duidelijk angstig is. Je merkt de angst aan de gelaatsuitdrukking van de persoon: zijn mond staat open, zijn handen liggen op het hoofd en de ogen van de persoon zijn groter dan normaal. De aanleiding van zijn angst is niet meteen gekend. Een mogelijke oorzaak van de angst is verdriet. Verdriet kan je op verschillende manieren terugvinden in het schilderij. Hierop is er een weg te zien, mogelijk is dat een lijdensweg. Deze weg staat voor pijn en emotionele gebeurtenissen. Dat zorgt voor verdriet.

De keuze van de kunstenaar

De persoon op het schilderij is niet onbekend. De schreeuw is immers een zelfportret van Munch. Het schilderij is gebaseerd op een traumatische ervaring die hij had. Tijdens een wandeling werd hij aangegrepen door het landschap en de zonsondergang. Daardoor kreeg hij een onmachtig en depressief gevoel. Doordat hij zo onder de indruk was van dat gevoel, besloot hij er een schilderij van te maken.

Munch schilderde De schreeuw tijdens een moeilijke periode in zijn leven. Dat verklaart mogelijk waarom er verdriet in het schilderij schuilt. Hij had een moeilijke periode na een affaire met een getrouwde vrouw. Tijdens die affaire schilderde hij al enkele doeken die het verloop ervan uitbeelden. Toen de affaire eindigde, schilderde hij De schreeuw. Sommigen beweren ook dat het thema van het schilderij te maken heeft met de zelfmoord van een vriend van Munch.

Na de dood van Munch werd het schilderij zeer bekend. Vele kunstenaars reproduceerden zijn werk. Hiernaast werden er gadgets van gemaakt en zelfs het masker van de film Scream is gebaseerd op het schilderij.

SJ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.