Jak oderwać się od rzeczywistości?


Książka, film, serial- tyle możliwości, ale ja pokaże coś lepszego, coś innego. Komiks.

Komiks jest sekwencyjną historią obrazkową z dodanym tekstem. Publikowane w różnej formie, w Ameryce najczęściej w formie zeszytów (ok. 24 strony). W Polsce sytuacja wygląda inaczej, kupno komiksu w formie zeszytu w języku polskim jest nie możliwe. Oczywiście nie zawsze tak było. Do zeszytów w tłumaczeniu polskim przyzwyczaiła nas firma TM-Semic działającą do 2003 roku. Była czołowym wydawcą komiksów w takiej formie, a w tym momencie możemy się tylko doszukiwać egzemplarzy porozrzucanych na aukcjach internetowych. Na dzień dzisiejszy komiksy wydawane są w formie tomu. Czyli mamy kolejne określenie, specyficzne dla branży komiksowej. Tom lub album jest egzemplarzem składającym się z kilku zeszytów.

Wydawać się może, że jeśli komiks to tylko superbohaterowie i ich antagoniści, nic bardziej mylnego. Komiks tak jak książka obejmuje wszystkie sfery życia. Mamy wcześniej wspomnianych herosów, horrory, przygodowe… Gatunki wszelkiej maści, tylko czytać. Oczywiście można powiedzieć że, USA jest pretendentem o koronę króla komiksów, ale warto też wspomnieć o polskich publikacjach.

Historia kultury popularnej jaką jest komiks sięga czasów powojennych, związanych z rozwojem prasy. Pierwsze dzieła jakie powstały związana były z postaciami, które powinny być nam znane, czyli Kajtek i Koko, dalej Tytus, Romek i A' Tomek. W późniejszym okresie, w PRL komiks posłużył jako forma propagandy, produkowana na masową skalę. Lista komiksów powstała przez okres niespełna stu lat jest ogromna i myślę że wcale nie gorsza niż zagraniczne tytuły.

Listę pozycji które warto przeczytać, które proponuję ja, zamieszczę przy okazji innej publikacji.

Wydawać się może że komiksy przeznaczone są dla młodszej widowni ale ja się z tym nie zgodzę. Po komiks może sięgnąć każdy, czy kobieta, czy mężczyzna, starszy i młodszy. Wystarczy uruchomić wyobraźnię i zanurzyć się w lekturze. Świetny sposób na oderwanie się od szarej rzeczywistości, a także poznanie nowych kultur i zwyczajów.


Krótki materiał ode mnie, pierwszy i mam nadzieję, nie ostatni. Dziękuję za uwagę.

SYL

Like what you read? Give Stefanski a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.