Wie zijn de winnaars van de Museumnacht Amsterdam 2017?

Stichting N8
Jan 31, 2018 · 8 min read

Museumnacht Amsterdam 2017. Tout Amsterdam keek er weer reikhalzend naar uit, met als stralend middelpunt alle deelnemende musea en culturele instellingen. Het ene programma nog prachtiger, innovatiever en inclusiever dan het andere! We kunnen terugkijken op een prachtige editie én wederom een echt visitekaartje dat museaal Amsterdam bij jongeren op de kaart heeft gezet.

Wat is de N8-Jury?

Team Museumnacht zou Team Museumnacht niet zijn als ze niet weer een gedreven N8-Jury had samengesteld om de nacht eens goed onder een vergrootglas te leggen: want dansen, eten en mensen kijken, daar komen we niet (alleen) voor. Waar we wél voor komen, als N8-Jury zijnde, zijn verrassende, goed georganiseerde evenementen met een duidelijke link naar de collectie of de core message van de locatie. Dit is tenslotte de bedoeling van de Museumnacht: een jong publiek in de nacht naar de musea trekken en ze tijdens het evenement te enthousiasmeren om dit na de nacht nog eens in alle rust over te doen. Het Museumnacht-bandje draagt hieraan bij met het gratis herhaalbezoek. De N8-Jury is in het leven geroepen om alle jongeren een stem te geven. Dat zie je terug in de N8-Jury selectie van 2017: sommigen komen nooit in musea, terwijl anderen er kind aan huis zijn. Door deze diversiteit en de grondigheid waarmee ze de locaties en hun programma’s hebben beoordeeld, kan niet alleen gekeken worden naar wat de beste locatie in elke van de vier categorieën was, maar nog belangrijker: wat er nóg beter kan. Gewoon, omdat we denken dat jullie dat kunnen.

Wat hebben zij de afgelopen maanden gedaan?

Na een informatiebijeenkomst waarin het belang van onze taak pas goed duidelijk werd — gouden bandjes, whut — konden we goed beslagen ten ijs verschijnen op 4 november.
In teams van twee liet de jury geen marmeren drempel aan zich voorbijgaan, geen barre fietstocht kon ons weerhouden en geen onderwerp was ons te gortig. We namen notie van de bites en booze; om deze vervolgens naast ons neer te leggen in het juryrapport: de inhoud, daar zijn wij van. Kritisch doch rechtvaardig, met een scherp oog voor wat onze generatie aanspreekt maar vooral: waarvoor komen we terug? Wat smaakt naar meer, lest onze dorst niet, maar maakt dorstig? Door elk team meerdere locaties te laten beoordelen, ontstaat een gelaagd beeld waarbij we zeker zijn van een gedegen afspiegeling van het aanbod van de Museumnacht. Vooraf hadden we elk programma-onderdelen van de locaties geselecteerd die we per team hoe dan ook zouden bezoeken. Elk programma en elke locatie daar bovenop? Mooi meegenomen, ook dat ging in het online juryrapport. Eenmaal bijgekomen van al het moois op 4 november volgde er nog een juryberaad. Een lang en spannend beraad. Als je denkt dat daar de nodige vuisten-op-tafel en krachttermen de ruimte door vlogen: klopt. Geen gedegen rapport dat niet zwaar is bevochten.

Tijdelijk Museum (Fotocredits: Tess Janssen)

Wat is het belang van de N8-Jury en wat zijn de N8-Awards?

De N8-jury is een belangrijk onderdeel van de Museumnacht. Niet op de laatste plaats omdat deze zoals gezegd bestaat uit jongeren, die de doelgroep zijn waarvoor de Museumnacht in het leven is geroepen. De N8-Jury geeft hen een directe stem in de organisatie van de Museumnacht, waardoor de betrokkenheid van jongeren verder gaat dan ‘enkel’ het zijn van de voornaamste doelgroep. Door deze invulling is de N8-jury eveneens een belangrijke informerende tool voor musea.

De N8 Awards zijn de kroon op het harde werk van de musea en culturele instellingen tijdens Museumnacht, een prestigieuze prijs die alleen de beste programmeringen toekomt. Voorheen werden een eerste, tweede en derde prijs alsook een prijs voor de eervolle vermelding uitgereikt. Vanaf dit jaar gaat dat anders, waarbij de musea en culturele instellingen op voorhand in 4 poules zijn ingedeeld op jaarlijkse bezoekersaantallen: Grote musea; Middelgrote musea; Kleine musea; en Culturele instellingen. Op deze manier maakt elke deelnemende locatie evenveel kans op een N8 Award, ook de locaties met minder middelen of een kleiner bezoekersaantal. In totaal zijn er vier N8 Award-categorieën, en is de eervolle vermelding is in stand gehouden. Waar de N8-jury met name op heeft gelet bij het beoordelen van de Museumnacht-programmering is de link naar de vaste collectie of het vaste aanbod van de locatie; hoe vernieuwend het programma is; in hoeverre de aansluiting met de doelgroep plaatsvindt; en tot slot wordt gelet op de algehele sfeer en ervaring.

Tips van de N8-jury

Hoe geslaagd Museumnacht 2017 ook was, de N8-jury heeft naar aanleiding van het juryberaad een 5-tal tips opgesteld waarvan wij denken: dit kan in veel gevallen nog beter. Als eerste — dit kwam wederom helder naar voren tijdens het Juryberaad — Houd je doel voor ogen. Als je wil dat mensen terugkomen naar jouw locatie omdat ze deze locatie en inhoud interessant vinden, sluit dan je programmering aan op wat hen hiertoe motiveert. Blijf dicht bij het karakter van de locatie. Dit kan door innovatief gebruik van de collectie, maar ook door het uitdragen van waarden die bij de locatie passen. Zoals een van de juryleden verwoordde: “Ik vond de programmering heel experimenteel, vooruitstrevend, ‘anders dan anders’ en dat sluit ook aan bij het beeld dat ik van het museum heb; fris en vernieuwend.”

“Als je als museum of culturele instelling jongeren wil aantrekken met Museumnacht, houd dan je doel voor ogen. Blijf met je programmering dichtbij het karakter van de locatie, maar innoveer!”

De rest van onze tip-top-5 is als volgt: Zet je beste spelers in het veld. Bevlogen en gepassioneerde gidsen zijn de besten! De gastvrouw of -heer is de eerste die je tegenkomt en het is daarom van belang dat deze de gasten een warm welkom heet en op weg helpt. Dit brengt ons bij: Let op de uitvoering. Een goed inhoudelijk programma maar slechte productie kost je punten. Daarbij geldt ook: Spreid je winkansen. Zorg dat er niet 1 activiteit is waar iedereen heen wil, dat zorgt voor teveel druk en gaat vaak voorbij aan de sfeer en essentie van de locatie. In het verlengde hiervan ligt onze laatste tip: Houd rekening met de spontaniteit en het tempo van de Museumnacht. Let op aanmeldingen, als iets aan het begin van de avond al vol zit, moet je veel mensen teleurstellen. Biedt programma’s aan op maat: dus voor grote musea niet een rondleiding voor 15 personen per uur.

De winnaars

Maar, zoals bij elke wedstrijd kan er maar een de winnaar zijn, leerden we al van de Soundmixshow. Allereerst de categorie Kleine musea. Een jurylid over de winnaar: “De voordracht van Death Poems was vernieuwend en tja, een nachtelijke poetry walk over een begrafenis heb ik nog nooit meegemaakt, daarmee gaat de locatie het experiment aan” en “met het programma ‘Create your own bucketlist’ werd duidelijk een jong publiek aangesproken”. Ook zeker niet onbelangrijk: “Er werd goed aangekondigd wanneer wat begon (…) je kon je inschrijven voor de poetry walk, met een klein maximum aantal zodat de intieme sfeer niet zou afnemen. Daarbij waren de vrijwilligers erg vriendelijk en toegankelijk” Laat het duidelijk zijn, de winnaar in deze categorie is Uitvaartmuseum Tot Zover!

‘De eeuwenoude treurwilg in het midden van de begraafplaats laat zijn takken boven het graf van de jongste en de oudste overledenen hangen. Ondertussen wordt er een gedicht voorgedragen en klettert de regen zachtjes op de aarde. Ook wij werden onder de hoede van de takken genomen: een verbondenheid is gecreëerd.’

Uitvaartmuseum Tot Zover (Fotocredits: Tess Janssen)

In de categorie Middelgrote Musea was het dringen geblazen, maar de winnaar werd dan toch Ons’ Lieve Heer op Solder! Het museum kreeg niets dan lof: “chapeau aan de betrokken vrijwilligers met een schat aan kennis” en “provocerende moderne werken stonden tussen oude attributen. Heel tof om het contrast te zien omdat de moderne werken aan de haal gingen met traditionele Bijbelse verhalen.” “Ons’ Lieve Heer Op Solder schroomt niet de grenzen op te zoeken”. “‘Your Story Illustrated’ zit goed in elkaar. Door in gesprek te gaan met de vrouwen wordt je gedwongen tolerantie en diversiteit vanuit verschillende perspectieven te bekijken.” “Het programma laat je nadenken over hoe tolerant wij in deze tijd nog zijn. Zijn wij minder of juist meer tolerant naar elkaar?” “Mijn beeld van deze locatie is positief veranderd door mijn bezoek tijdens de Museumnacht en ik denk dat er veel mensen een keer terug zullen gaan naar dit museum”.

Onder de Grote musea is EYE Filmmuseum de winnaar van de N8-Award, waarover juryleden het volgende zeiden: “Ik wil vanaf nu weer vaker naar EYE gaan voor een verrassende ervaring en de goede sfeer.” “De programmering was logisch ingedeeld en heb ik echt als verrijkend ervaren.” “De programmering was erg gericht op ‘ervaringen’ waardoor je als je de zaal uit liep gelijk met de andere mensen in de ruimte een praatje aanknoopte om de ervaring te delen. Dit heb ik eigenlijk bij andere programma’s nooit zo ervaren.”

EYE Filmmuseum (Fotocredits: Dylan Jake Vermaas)

Dan door naar de categorie Culturele instellingen. De winnaar hiervan “prikkelt en spoort aan tot verdieping, waarbij duidelijk nagedacht is over het creëren van een goede ruimte voor het programma.” “Er zouden vaker opengestelde activiteiten zoals het Consult Squirten georganiseerd moeten worden.” Mocht het nog niet duidelijk zijn, de winnaar is Mediamatic!

“Iets wat normaal niet besproken wordt, was bij Mediamatic onderwerp van de avond”

Als laatste de Eervolle vermelding. Deze N8-Award gaat naar Huis Marseille, waar onze jury de interactie met de jonge artiesten van WOW Amsterdam, in relatie tot de ruimte en de expositie van Huis Marseille, enorm wist te waarderen. Middels dans, modeshows en art performances “leken de jonge artiesten op sommige momenten gewoon bezoekers en dan waren ze plots weer deel van de programmering: heel cool.” “Voorheen had ik nog nooit gehoord van Huis Marseille, maar ik heb veel mooie dingen gezien en ben zeker van plan om dit museum vaker te bezoeken!”

Foto links: Huis Marseille (Fotocredits: Oscar Aukes). Foto rechts: Mediamatic (Fotocredits: VAAG. Photography)

Ging het je allemaal wat te snel? We vatten het even voor je samen met de Wijze Woorden van de N8-Jury: als je als museum of culturele instelling jongeren wil aantrekken met Museumnacht, houd dan je doel voor ogen. Blijf met je programmering dichtbij het karakter van de locatie, maar innoveer! Verlies desalniettemin nooit de productie uit het oog: een strakke productie is de key. Met die combinatie komt een bezoeker zeker terug.

    Stichting N8

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade