Buduj silnější pouta!

Rozhodli jsme se náš blog trošku obohatit a kromě updatů o nás přinášet i zajímavé kariérní tipy.

Dnešní mini post:

Četla jsem článek na OfficeVibe o tom, jak je důležité neustále budovat silnější pouto mezi zaměstnanci a společností.

Základní pravidlo je celkém jednoduché: BE TRANSPARENT!

Co za odměnu? Šťastní zaměstnanci, kteří vidí ve své práci smysl. Jak ale na to?

Buď upřímný k sobě i ke svému týmu. Nepočítej s tím, že pokaždé s tebou všichni budou souhlasit, ale každý mnohem snadněji přijme nový proces, pokud ví, co se za ním skrývá. Zkrátka kout pikle se nevyplatí.

Tak to je pro dnešek vše.

Hezký den

#upřímnostsecení

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.