Stefaniya Popovych: Komunikace s lidmi je základ mého života

Stef do Storyous nastoupila před dvěma měsíci jako customer hero a od té doby je nedílnou součástí týmu zákaznické podpory. Zajímá vás jak se jí u nás líbí? Co na své práci miluje a naopak nenávidí?

Stef, proč ses přidala k nám do Storyous?
Dříve moje pracovní pozice byly postavené pouze na financích a stejně to mělo i mé okolí — nulový požitek z práce ale dobrý zisk. Do práce jsem chodila unavená, nerada a v prostředí vždy bylo cítit, že většina danou práci nemilovala. Přežívala. Ve Storyous je to jiné — i když z počátku jsem to přímo takto nevnímala. Bylo to příjemné místo a pak se potvrdilo i to, že svou práci můžeš mít rád.
Pracovala jsi někdy předtím na zákaznické podpoře?
Nepracovala, tohle je moje první zkušenost. Ze začátku jsem se trochu bála, ale pak jsem zjistila, že není čeho.
Co tě na tom stát se Customer Hero oslovilo?
Komunikace s lidmi,to je totiž základ mého života. Lidé jsou ti, kteří tě podle mě naučí nejvíce a navíc daná pozice mi umožňuje osobnostní rozvoj a to je to,o co mi jde.
Jaké je to ve skutečnosti? Je náplň tvé práce taková, jakou sis ji představovala?
Ano, věděla jsem, že to nebude lehké. Práce s lidmi je totiž vždy těžká. Je to ale přínos, který člověka formuje a naučí ho, že správná komunikace dokáže zázraky.
Co se ti na té práci nejvíc líbí?
Rozmanitost. Není to nudná práce, baví mě to. Navíc mám ráda lidi, ze kterých je Storyous tvořený.
Co tě nejvíc štve?
Komunikace s lidmi:D Dělám si legraci. Nebo možná také ne:) Není to o tom, co mi vadí na práci, ale na lidech, se kterými komunikujeme— zbytečná arogance či hrubost. Vždy si říkám proč? A k čemu? Ale naučilo mě to,že všechno nesmím brát moc vážně, jak se říká “ svět patří těm, co se nepo.”:)))))
Myslíš si, že tě to posouvá nějakým způsobem dál?
Rozhodně:) Každý den se učím něco nového a mám motivaci v tom pokračovat.
Co bys vzkázala uchazečům, kteří přemýšlí, že by se k nám do týmu přidali?
Pokud nehledáš nějakou rutinu, jsi pozitivní, nesložíš se okamžitě ze všeho a nemáš tendenci se po pár neúspěšných pokusech vzdát,ale naopak hledat řešení, tak bych do Storyous rozhodně šla. Je to opravdu příležitost posunout se kariérně dál a rozšiřovat své obzory:) navíc je tu káva a gauč♥:D
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.