Danışmanlarımız Emin Kahveci ve Ulaş İzmen Yardımcı, Z Kuşağı serimizin bu ilk makalesinde gençlerin siyasetle olan ilişkilerini mercek altına alıyor. Siyasi yaklaşımlarına bakıyor, motivasyon ve engelleri anlamaya çalışıyor.

Türk liderler, çevik bir zihniyete sahip olsalar dahi zaman zaman başarısızlığın tuzağına düşebiliyorlar. Benim son zamanlarda gözlemlediğim, liderleri başarıya ulaşmaktan alıkoyan ve birbirini etkileyen üç temel davranış var: tek bir alanda uzmanlaşarak dar bir çerçeveden bakma, yönetim trendlerine takılma ve başkalarına öykünerek stratejilerini hikayeleştirme. …

Kurucumuz Selim Oktar, kriz yönetimi tecrübelerinden yola çıkarak krizin yeniden yapılanma evresinde 5 önemli noktaya dikkat çekiyor.

Önceki yazılarımda belirttiğim gibi krizin beş evresinden üçüncüsünü tamamlamak üzereyiz. Üçüncü evre hasar tespiti ve sönümlenme ile ilgiliydi. Her ne kadar ikinci dalgadan bahsetmek mümkünse de bilim adamları bu tuhaf hatta mutant diyebileceğimiz…

Daha önceki yazılarımda birinci ve ikinci evre ile ilgili şirket liderlerinin dikkat etmesi gereken konuları işlemiştik. Bu yazımda, içine girmekte olduğumuz üçüncü evre ile ilgili kriz yöneticilerinin acil olarak yapması gerekenlerden bahsedeceğim.

Bir kere maç 90 dakika. Her kriz yöneticisi son dakika gollerini bilir. Kriz, bitti demeden kriz bitmez.

Peki…

Okumak üzere olduğunuz makale, StratejiCo. kurucusu Selim Oktar tarafından kaleme alınmış ve ilk olarak stratejico.com adresinde yayınlanmıştır.

Bir krizin sönümlemesi için ya öngörülebilirliğinin artması ve/ya kontrol edilebilir hale gelmesi gerekir. Koronavirüs krizinde yolun sonunu görmek için etkili bir ilaç, aşı bulunması ya da toplumsal bağışıklığın oluşması gerekiyor. Henüz bu durumda…

“Çin’de yeni bir teknoloji geliştirilecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

“Çin’de yeni tip bir virüs ortaya çıkacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”

Eğer bu iki ifadeyi geçtiğimiz sene nisan ayında görseydiniz ve biri size hangisinin daha olası olduğunu sorsaydı, hangisini seçerdiniz?

Okumak üzere olduğunuz makale, StratejiCo. danışmanlarından Gökçe…

İçinde bulunduğumuz, müşterilerimiz ile bağ kurduğumuz iletişim sürecinin adını doğru koymak gerek. İçinde bulunduğumuz süreç Kriz İletişimi değil, Kriz Döneminde İletişim sürecidir. İstisnai gibi duran, aslında yeni normalimiz olan bu süreçte, müşterileri veya takipçileri ile ilişkilerinde ölçülebilir değer yaratıp bağlarını güçlendirmek isteyen şirketler içinse yol, müşteriyi anlamaktan geçiyor.

Kıdemli danışmanımız…

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi, her sektörü farklı şekillerde ve derecelerde etkilemeye devam ediyor. Hazır Giyim sektörü, bu karantina günlerinde hem satış hem tedarik bağlamında beklenmedik ve güçlü bir krizle karşı karşıya. …

Dünya borsaları, COVID-19 pandemisi sebebiyle oldukça değer kaybetmiştir. Endekslerin günlerce düşmesi, şirket hisselerinin hızlıca değer kaybetmesine neden olmuştur. Tüm ülkeler bu salgının etkisini minimize etmek için çeşitli ekonomik tedbirler almaktadır. Tüketimin belirli bir alanda devam ettiği bir dünyada değişen talep dengesi, şirketlerin tüm planlarını alt üst etmiştir. …

2019 yılının son gününden beri önce Çin’i, ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Çin’in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı, küresel bir kriz ve yönetilmesi oldukça zor bir pandemi olarak etkisini sürdürmektedir. Süreçlerimizi ve prensip- lerimizi gözden geçirdiğimiz şu günlerde hiç şüphesiz Tedarik…

StratejiCo.

Strategic guidance, trust-based relationships and actionable intelligence to ensure that your business gets ahead of the competition. http://stratejico.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store