ΕΡΜΑΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Την Παρασκευή 19/8 βρέθηκα στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου, σε σύσκεψη για το προσφυγικό-μεταναστευτικό και την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για εγκατάσταση 2000 προσφύγων στο νησί. 
 Στην σύσκεψη παρευρέθησαν Ευρωβουλευτές, τοπικοί Βουλευτές, ο Περιφερειάρχης και Δήμαρχοι του νησιού.

Αφελώς, πίστεψα ότι θα συζητηθούν ουσιώδη ζητήματα σχετικά με την άφιξη και διαμονή των προσφύγων στην Κρήτη. Που θα φιλοξενηθούν, πως θα καλυφθούν οι ανάγκες τους, ποιος θα είναι ο ρόλος των Δήμων σε όλο αυτό κι άλλα ουσιαστικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν με την ξαφνική αυτή απόφαση εγκατάστασης 2000 προσφύγων στο νησί.

Ωστόσο, οι μικροπολιτικές διαφορές, τα γενικόλογα και οι ανούσιες συζητήσεις πρωταγωνίστησαν. Ευρωβουλευτές και Βουλευτές προέβησαν σε γεωπολιτικές αναλύσεις, εύκολη αντιπολιτευτική κριτική κι απογοήτευσαν με την ανεύθυνη, καιροσκοπική στάση τους. Δεν πρότειναν κάτι ουσιαστικό, πέρα από την ανάγνωση των θέσεων των κομμάτων τους που λίγη σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Μίλησαν -οι περισσότεροι- για την ανάγκη χάραξης «ενιαίας εθνικής πολιτικής» για το προσφυγικό. Ταυτόχρονα, όμως, αδυνατούσαν να συνεννοηθούν και ούτε προσπάθησαν να καταλήξουν σε μία κοινή απόφαση-ανακοίνωση προς το Υπουργείο, που θα έθετε ορισμένους όρους για την σωστή εγκατάσταση των προσφύγων, θα εξέφραζε κάποιους προβληματισμούς με στόχο την αποφυγή σφαλμάτων και θα υπογράμμιζε την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης οικονομικών πόρων για τους Δήμους του νησιού που θα κληθούν να φροντίσουν τους πρόσφυγες-μετανάστες. Φυσικά, οι περισσότεροι εξ αυτών αποχώρησαν πριν την ολοκλήρωση της συσκέψεως και δίχως να ακούσουν τις εισηγήσεις των Δημάρχων.

Ευτυχώς, την απογοητευτική κι αναποτελεσματική στάση Βουλευτών-Ευρωβουλευτών δεν κράτησαν και οι παρευρισκόμενοι Δήμαρχοι της Κρήτης. Ο λόγος τους περισσότερο ρεαλιστικός, ουσιαστικός. Φαίνεται ότι έχουν επίγνωση της κρισιμότητας του ζητήματος.
 Η στάση τους αυτή μπορεί να αιτιολογηθεί από την γνώση τους για τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους προς τα ταμεία των Δήμων, την ενασχόλησή ορισμένων με το προσφυγικό ζήτημα κατά το πρόσφατο παρελθόν και την πιθανή ανησυχία τους για κοινωνικές αναταραχές που, ίσως, προκύψουν και στραφούν εναντίον τους. Όλοι αυτοί οι παράμετροι, πιθανώς, να εξηγούν την εντελώς διαφορετική στάση των Δημάρχων έναντι των Βουλευτών- Ευρωβουλευτών.

Τώρα, τα ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν είναι εύλογα. Περίμενε κανείς από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού κι Ελληνικού Κοινοβουλίου μία πιο υπεύθυνη, ρεαλιστική κι αποτελεσματική θέση. Με συγκεκριμένες απόψεις που σχετίζονται με την απόφαση του Υπουργείου, συγκεκριμένες προτάσεις και προθυμία να στηρίξουν τους Δήμους του νησιού από το οποίο εκλέγονται και πρέπει να εκπροσωπούν. Όμως, φαίνεται, ότι η παρουσία τους ήταν ‘’για τα μάτια του κόσμου’’, για τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων και τα φλας των φωτογράφων. Οι κυβερνητικοί Βουλευτές προσπάθησαν να υποστηρίξουν τις κυβερνητικές θέσεις. Οι αντιπολιτευόμενοι Βουλευτές-Ευρωβουλευτές ακολούθησαν την συνηθισμένη αντιπολιτευτική τακτική που επιλέγουν όλοι όσοι αποσκοπούν στην εξουσία. Ένα σκηνικό γνώριμο σε όλους που επαναλαμβάνεται με κάθε νέα Κυβέρνηση και που καθόλου δεν βοηθά τη χώρα.

Σε αυτή τη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε, για μία ακόμη φορά, η δυσκολία εποικοδομητικής συνεργασίας κεντρικής εξουσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιβεβαιώθηκε η αδρανής στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκφράστηκε από τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου της, η αμηχανία που χαρακτηρίζει την Κυβέρνηση στο προσφυγικό ζήτημα, καθώς και η καιροσκοπική στάση που κρατά η αντιπολίτευση. Πώς θα αντιμετωπισθεί η κατάσταση υπό αυτές τις συνθήκες; Έρμαια αυτών των συνθηκών οι πρόσφυγες και οι πολίτες.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ
(δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ‘’ΑΝΑΤΟΛΗ’’- 22/8/2016)

Like what you read? Give Stratis Iliakis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.