The biggest change of my life.

การก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่กับบทเรียนที่ผ่านมาในชีวิต

21.3.60

วันนี้ใช้เวลาทั้งวันอยู่กับตัวเอง นั่งเล่นfacebook ย้อนกลับไปดูโพสเก่าๆ แล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาเกือบๆ 2 ปีเราผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้าง แล้วก็มานั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเราเปลี่ยนไปมากแค่ไหน มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้น แล้วเราเลือกที่จะนำเรื่องแย่ๆเก็บมาคิด เก็บมาใส่ใจ แล้วสุดท้ายก็เป็นเราที่ทุกข์ใจเอง ยี่คนเดิมในหลายๆปีที่แล้ว คนที่ทุกๆวันเลือกที่จะจำแต่เรื่องดีๆ มองข้ามเรื่องแย่ๆ ยิ้มให้กับทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามา เวลามีปัญหาคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่า เดี๋ยวมันก็ผ่านไป… ยี่คนนี้มันหายไปไหน…

จะไม่โทษอะไรเลยที่ผ่านมา นอกจากตัวเอง ที่เปลี่ยนไปเอง แต่ก็ขอบคุณหลายๆคน หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เข้ามาเป็นบทเรียน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราโตขึ้น ทำให้เราก้าวขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปของการเป็นผู้ใหญ่ :)

เคยอ่านเจอประโยคนึงที่ว่า ‘ไม่มีใครดึงเราให้ต่ำลงได้หรอก มีแต่เรานั่นแหละที่ดึงตัวเองลง’ มันก็จริงนะ ที่ผ่านมาเราเอาแต่มองว่าคนนู้นคนนี้ทำให้เราแย่ แต่เอาจริงๆลึกๆแล้ว เราก็รู้แหละ ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเราเองนั่นแหละ ที่เก็บมาคิดแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกแย่เอง บางทีมันอาจจะเป็นกลไกป้องกันตัวเองอย่างนึงก็ได้ ที่สุดท้ายแล้วมันreflexกลับมาทำร้ายตัวเองเอง5555


โอเค. หลังจากนี้คงจะเริ่มต้นใหม่กับอะไรดีๆในชีวิตละ จะ ‘ใช้ชีวิตให้มีความสุข แล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย’ จะเลิกคิดเล็กคิดน้อยกับปัญหาเล็กๆ จะเลิกใส่ใจกับอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ซักที อะไรๆที่มันไม่ได้มีผลกับชีวิตก็จะไม่เก็บมาคิดละ ^^

มันก็จริงนะ ยิ่งโตมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งรู้ว่าความสุขของเราอยู่ตรงไหน ความสุขของเราคืออะไร อะไรที่มันบั่นทอนความสุขในชีวิต เราก็เริ่มกล้าที่จะตัดสินใจเลือกที่จะไม่ถือมันไว้อีก ในชีวิตคนเรามันมีเรื่องที่เราเลือกได้และเลือกไม่ได้ แต่พอถึงเวลาที่เราควรเลือกจริงๆ สุดท้ายแล้วสมองกับหัวใจก็จะบอกเราเองแหละเนาะ

:)

Forget the past

Start the new

Forgive yourself

And Begin again !!

✨new lps.xoxo💋✨

Like what you read? Give Prachchayaphon Konja a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.