Maden işçilerinden kovboylara: The 501®

İlk orjinal blue jean olarak 1873'de üretilen Levi’s 501®, Kuzey Karolinalı Cone Mills Denim’le olan ortaklığının 100. yıl kutlamasına ithafen, The 501® Jean: Stories of an Original belgeselini gösterime sunuyor. 15 Mart 2016'da NYC, Londra, Buenos Aires ve Caracas’da ilk gösterimi gerçekleşecek film; orijinal 501® serisinin kültürel geçmişini ve etkileşimlerini içeriyor.


STYLE
Levi’s® bir zamanlar stil ve görünüşten çok, işlevsel olarak tercih ediliyordu. 1930'lardaki kovboy filmleriyle, herkes o kovboy filmlerinin bir parçası olmayı, kovboy yaşam tarzını benimsemeyi istedi. Hollywood yıldızlarının on yıllar boyunca giymesiyle 501® serisi, stil ikonu haline geldi.

REBELLION

Üçüncü bölümde 501®’in gençlik için ne ifade ettiği anlatılıyor. 50'lerdeki isyancılar, Büyük Buhran sonrasında işçilerden sahiplendikleri bu jeanleri gururla giydiler ve saygısızlık ve dayanışmanın sembolü haline getirdiler. James Dean’den Marlon Brando’ya, Jack Kerouac’dan Jackson Pollock’a kadar bir çok star tarafından giyilen 501®, gençler için gençlik ve isyanın sembolü oldu.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.