Fördelarna med att hyra in sig på kontorshotell i Stockholm

När efterfrågan på kontorslokaler i vår huvudstad ökat har intresset för kontorshotell i Stockholm blivit allt större. Verksamhetslokaler.se har listat fördelarna kring att hyra in sig på kontorshotell i Stockholm istället för att ha eget kontor.

Läs om fördelarna med kontorshotell i Stockholm här

Precis som bostadspriserna så ökar också kvadratmeterpriserna för kontorslokaler i vår huvudstad, vilket bidragit till att efterfrågan på kontorshotell i Stockholm blivit allt större de senaste åren. Speciellt för mindre företag finns det en hel del fördelar med att hyra in sig på kontorshotell istället för att ha ett eget kontor — några av dessa fördelar listar vi nedan. Här hittar du kontorshotell i Stockholm med lediga platser!

Kontrakt som erbjuder flexibilitet
Många anser att en av de största fördelarna med kontorshotell är att många erbjuder kontrakt med stor flexibilitet, t.ex. korta uppsägningstider. Detta kan exempelvis innebära kontrakt på månadsbasis. Många företag uppskattar denna flexibilitet, vilket är förståeligt då det är väldigt behändigt om man hastigt t.ex. expanderar och därmed behöver mer plats.

Mer ekonomiskt för mindre företag
Att hyra in sig på kontorshotell i Stockholm är ofta mer kostnadseffektivt än att ha egna kontorslokaler, speciellt när det rör sig om mindre företag. På ett kontorshotell delar man lokal och andra fasta avgifter med flera bolag, vilket gör att kostnaderna för det enskilda företaget blir mindre.

Synergieffekter
Oftast är det mindre företag som sitter på kontorshotellen i Stockholm, vilket kan bidra till synergieffekter mellan bolagen. Då de olika verksamheterna ofta befinner sig ungefär i samma fas i utvecklingen kan de hjälpa och inspirera varandra.

Möjlighet till attraktiv adress
Många kontorshotell i Stockholm ligger på attraktiva adresser, vilket är en fördel ur många aspekter. Dels är det såklart logistiska fördelar, men utöver det ser det även bra ut att ha ett kundmöte på en attraktiv adress, samtidigt som det ökar trovärdigheten för företaget. Att kunna erbjuda en attraktiv adress är också en del i ledet av att det blirr en attraktiv arbetsplats, speciellt bland yngre som värderar det högt.

De sociala fördelarna
I ett litet företag kan det ibland kännas lite ensamt, speciellt om ens kollegor är ute på kundmöten eller andra uppdrag. På ett kontorshotell i Stockholm har man alltid andra människor runtomkring sig, som kan vara lunch- eller kaffesällskap. I de gemensamma ytorna på kontorshotellet kan man nätverka och knyta kontakter.

Like what you read? Give Verksamhetslokaler.se a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.