Hitta kontorlokaler i Lund

De nya kontorslokalerna i centrala Lund hyrs ut i rekordfart. Läs om detta och mycket annat på vår blogg här.

Whilborgs stora projekt Posthornet med kontorslokaler i Lund förväntas vara färdigställt till våren nästa år. Redan nu har man dock hunnit hyra ut merparten av de totalt 10 800 kvadratmeterna. Trots många månader till planerad inflyttning är det endast lokaler på strax över 1 000 kvadratmeter som saknar hyresvärd. Det finns dock ett fortsatt stort utbud av lokaler i Lund. Börja söka efter en lokal direkt här. Du kan även läsa hela blogginlägget på: https://www.verksamhetslokaler.se/blogg/naestan-alla-kontorslokaler-uthyrda-i-posthornet-i-lund.aspx

Like what you read? Give Verksamhetslokaler.se a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.