Utländska tidningar hyllar Västkusten — hitta lediga lokaler i Göteborg redan idag för er verksamhet!

Flertalet välkända internationella tidningar har alla hyllat Göteborg de senaste tiden. The Guardian skriver bland annat att Göteborg är världens mest trevliga och sociala stad. The Telegraph hyllar stadens fikakultur. Och Vouge skriver om Göteborgs alla restauranger och shoppingstråk som måste besökas. Läs mer om vad de internationella journalisterna har skrivit om Göteborg på det senaste blogginlägget på Verksamhetslokaler.se.

När café- och restaurangkulturen hyllas nämns ofta det svenska fikat. Många journalister har försökt att översätta det specifika ordet till “coffee” eller liknande, och även om översättningen inte är helt korret har de ändå lyckas förstå innebörden av ordet. De skriver om kanelbullar stora som ansikten, mysiga caféer så som da Matteo och Juiceverket. Vidare nämns klassiska restauranger så som Sjömagasinet och Strömmingluckan. Många spår att den internationella uppmärksamheten kommer bidra till utveckling och tillväxt för Göteborg. Följ med på utvecklingsresan genom att hitta en ledig lokal i Göteborg här.

Men det är inte bara Göteborgs café eller restaurangliv som hyllas. Även musikkulturen har fått särskilt fokus. Musikexporten José Gonzalez, genuina vinylshoppar och musikfestivalen Way Out West beskrivs som mästerverk. Ytterligare en faktor som uppskattas hos den internationella publiken är närheten till naturen och skärgården. Slottsskogen är ett stor skogsparti som innehar både stora parkområden och rediga jogginssträckor. Dessutom är det endast 30 minuter till Saltholmen från centrala Göteborg med spårvagnen.

Klippor på Saltholmen.
Like what you read? Give Verksamhetslokaler.se a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.