Shakespeares schoonheid simpel gespeeld

Om Shakespeare te spelen moet je geen grote toneelgroep zijn met bekende acteurs om volk te lokken. Schrijf een originele bewerking van een van zijn stukken en je geraakt al heel ver. Maar mocht je net als Toneelgroep Maastricht een getalenteerde cast hebben die erin slaagt om Shakespeare’s stukken meer leven in te blazen dan dat er doden vallen, krijg je een prachtig resultaat. Zelfs met een stuk dat nog heel veel aanleunt bij het klassieke, originele verhaal wisten ze het herkenbaar en vooral amusant te maken. Met een speelse Michaël Pas als Jago en een serieuze Koen de Sutter als Othello, kwam het verhaal van verraad helemaal tot zijn recht.

Foto: Ben van Duin

Othello is een van Shakespeares bekendere drama’s. De belangrijkste thema’s zijn jaloezie, liefde, en wantrouwen. Daarnaast is er ook nog racisme, wat het stuk tot op de dag van vandaag herkenbaar en relevant maakt. En een Shakespearedrama zou geen Shakespearedrama zijn, mocht het aantal acteurs op de set tegen het einde van de opvoering niet gehalveerd zijn. De overleden personages waren nog net op één hand te tellen.

Het verhaal speelt zich voor het grootste deel af in Venetië. Wanneer de moor Othello trouwt met de mooie, blanke Desdemona, komt daar heel wat kritiek op uit hun omgeving. Othello mag dan wel de generaal van het Venetiaans leger zijn, in een wereld vol rasvooroordelen doet een huwelijk tussen een zwarte en een blanke veel stof opwaaien. Toch zit hij pas echt in de problemen als hij besluit Cassio tot zijn luitenant te benoemen in plaats van Jago. Deze laatste is de slechterik in het verhaal en met leugens zorgt hij ervoor dat Othello langzaam maar zeker zijn grip met de realiteit verliest en wegzakt in een wereld waarin achter iedere hoek verraad kan zitten.

Het decor was somber. Behalve een doorzichtige kamer en een aantal stoelen werd het podium alleen gevuld door de acteurs maar toch voelde het nooit echt leeg aan. Deze bewerking van Othello is doorspekt met (zwarten) humor en komt daardoor even luchtig over als de jurkjes van de mooie Desdemona. De echtgenoot van de moor wordt gespeeld door Julia Akkermans. Ze slaagt erin de rustige en gehoorzame vrouw die Desdemona is, toch een sterke, eigen wil te geven en zelfstandig te laten overkomen. Meer dan eens staat ze tegen Othello te schreeuwen dat zijn gezond verstand verder zoek is dan de overwinning van de Turken tegen Venetië in het stuk. Het letterlijk zwart maken van Othello kon wel beter in beeld gebracht worden. Het gezicht van Koen de Sutter, een blanke acteur, was wel donkerder gemaakt rond de ogen. Tegen het einde van het stuk was dit nog steeds hetzelfde. Het zou leuker zijn voor het publiek mocht het zwartmaken geleidelijk aan te zien zijn op het gelaat. Zo kon het nog duidelijker overkomen op welke momenten Othello buigt onder de jaloezie en het wantrouwen tot op het moment dat hij breekt.

Sybille Bruneel

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.