Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal

Mahir Ünal’ın baba tarafı Kahramanmaraş/Elbistanlı, anne tarafı ise Malatya/Darendeli’dir. Mahir Ünal’ın annesi Fitnat, Ermeni’dir. Fitnat, Ahmet Mahir ve Fatma çiftinin çocuğu olarak 1926 yılında doğmuştur. Fitnat Ünal’ın baba ve annesinin memleketi ise Malatya-Darende’ye bağlı Heyiketeği’dir.
Fitnat Ünal’ın büyükbabası Hacador ve ninesi Essiye Ermenidir. Fitnat Ünal’ın annesi Fatma Beşeren ise Amasya Ermenilerindendir. Görüldüğü üzere Mahir Ünal’ın annesi Fitnat Ünal’ın soyu anne ve baba tarafından Ermeni kökenlidir. Zaten Fitnat Ünal’ın erkek kardeşi, yani Mahir Ünal’ın dayısı Başer Beşeren de Ermeni Agop ve Ermeni Yeranuhi’nin kızı Zümrüt Beşeren ile evlidir.

Darende, Malatya’da Ermeniler’in ağırlıklı olarak bulunduğu tarihi yerleşim yerlerinden birisidir. 1914 yılına kadar Darende’de 3.983 Ermeni bulunmaktaydı. Kasabada en büyüğü Meryem Ana Katedrali olmak üzere 3 kilise ve 3 de okulları vardı. Bu şehir bir dönem Katolikosluk merkezi de olmuştur. Merkeze yakın Aşodi Köyü’nde ise 1914 yılına kadar 1.103 Ermeni yaşamaktaydı. Osmanlı kaynakları da bu rakamı 1907 Salnamesi’ne dayandırarak Darende Ermeni nüfusunu 2.782 olarak göstermektedir. Aşot, Bagratuni krallarına verilen isimler arasında yer alıp, sıkça kullanılırdı. Ayrıca çok sayıda Bagratuni kökenli yerleşim yerlerine verilen bir isimdi. Aşodi Köyü’nde Surp Hagop Kilisesi ve Surp Astvadzadzin Manastırı bulunmaktaydı.

Like what you read? Give #TC Sinem a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.