Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ziyaretimizde bulunarak 7. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı’nın açılış törenine davette bulundu. Zeytin yağı hediye etti.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Menderes Türel’s story.