Dünyanın en prestijli triatlon yarışlarından biri olan Gloria Ironman 70.3, bu sene 25 Ekim’de Antalya Belek’te gerçekleşti.

Yarışta Kundu-Belek arasında yeni yapılan yol kullanıldı. Kısa zamanda bu yolara, hizmetlere attığımız imza dolayısıyla Turset Project Management Özgür Emeklioğlu teşekkür plaketi takdim ettiler.

Kendilerine teşekkür ediyorum.

Like what you read? Give Menderes Türel a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.