ХҮДЭР ДУНГУЙ

Шатаар өгсөхдөө хурдан гүйгээд гарчдаг хүн дээ.

ХҮДЭР ДУНГУЙ