Windows phone Library: ShakeGesture

Trong bài này mình xin giới thiệu về thư viện ShakeGesture. Thư viện này sẽ hữu ích đối với các bạn muốn làm 1 game nho nhỏ (không dùng công cụ hay framework đặc biệt khác), hay các app tiện ích thông thường vẫn có thể sử dụng.

Thư viện này có chức năng chính là hỗ trợ nhận biết việc rung, lắc điện thoại như tên gọi của nó. Sử dụng thư viện này, việc ghi nhận sự kiện lắc điện thoại sẽ vô cùng dễ dàng. Bạn có thể tùy ý chỉnh các thông tin cài đặt cho việc tăng độ “khó”, bao nhiêu lần lắc để nhảy 1 sự kiện, v.v…

(thư viện và app demo nằm ở link cuối bài)

Sau khi add reference file ShakeGesture.dll vào project (đã giới thiệu ở bài 1), là bạn đã có thể sử dụng thư viện.

Thư viện được thiết kế đơn giản vì bạn chỉ cần làm việc trên 1 lớp duy nhất ShakeGesturesHelper, và lớp này là lớp singleton, tức là không cần phải new đối tượng mới.

Trước khi bắt đầu ghi nhận sự kiện lắc, bạn phải gán các thuộc tính cần thiết.


1/ MinimumRequiredMovesForShake

Thuộc tính không thế thiếu là MinimumRequiredMovesForShake. Thuộc tính này gọi nôm na là số lần lắc để ghi nhận được 1 sự kiện lắc. Ví dụ gán bằng 3 thì bạn phải lắc 3 lần để nhảy 1 sự kiện ShakeGesture (nêu bên dưới)


2/ ShakeGesture

Là một hàm delegate, tức con trỏ hàm dẫn đến 1 hàm khác. Đây là nơi xử lý code của bạn

Trong Visual Studio, nếu chỉ cần bấm += và Tab 2 lần là bạn sẽ có được hàm tương ứng với delegate đang dùng được sinh sẵn, hoặc có thể viết lại đúng cấu trúc hàm như sau:

Trong đó, biến sender có kiểu là ShakeGestureHelper, biến e chứa thông tin ShakeType cho bạn biết bạn đang lắc theo chiều nào, X Y hay Z. Tùy theo nhu cầu sử dụng để kiểm tra các thông tin này.


3/ Active

Để bắt đầu quá trình ghi nhận sự, bạn phải gán biến Active = true

Như vậy là hoàn tất cài đặt cho thư viện. Một lưu ý quan trong là khi kết thúc quá trình ghi nhận sự kiện lắc, bạn phải trả lại trạng thái ban đầu, là bỏ con trỏ hàm đã gán vào biến delegate ShakeGesture, đồng thời cho biến Active = false. Lý do là để tiết kiệm tài nguyên cho hệ thống, điện thoại ít ngốn pin, cũng như nếu giữ biến con trỏ hàm vẫn được gán hàm 1 hàm cụ thể trng khi ta không sử dụng nữa dễ dẫn tới nhiều rắc rối về sau.

Code demo tại đây