கருப்புப் பண ஒழிப்பு என்ற பெயரில் நம்மை வங்கி அடிமையாக்கும் வேலை நடைபெறுகிறது

சிறிது நேரம் ஒதுக்கி இந்தக் காணொளியைப் பார்க்கவும்.

https://youtu.be/nVNTaATAwyo

பார்த்ததற்கு நன்றி. 🙏

இன்னும் பலர் குழப்பத்திலும் விடயம் தெரியாமலும் உள்ளனர்.

📣 அவர்களிடம் அதிகம் பகிரவும்.

மூலம்: முகநூல் பதிவு: https://goo.gl/EcH7cr

இது தொடர்பான அறிக்கை: https://goo.gl/aDcyq5