ÇOK YAKINDA LOJİSTİK SEKTÖRÜ DE ROBOTLAR İLE TANIŞACAK

Tara Robotik Otomasyon olarak bu güne kadar birçok sektörde kullanılan ve üretimi artıran, hatasız işler yapan endüstriyel tip robotların kurulumunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi ise artık lojistik sektörüne de robotları sokuyoruz. Gelecek nesil robotların çağı. Hemen her sektörde karşımıza çıkacaklar. İş gücü azalacak, kısa sürede kat ve kat fazla ürünler yapılacak, ürünler her seferinde hatasız olacak! Üretimde olduğu gibi lojistikte de robotlar ellerini yükün altına koyacaklar. Sevk edilecek her ürün, robotların kontrolünde olacak. Hatta girdi mi, palete dizildi mi, yüklemesi yapıldı mı, yola çıktı mı? Bunun gibi her türlü bilgiyi oturduğunuz yerden kolaylıkla öğrenebileceksiniz.

ARGE Çalışmalarımız Devam Ediyor. Peki, Ne zaman?

Bu sektör ile ilgili ARGE çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda lojistik sıkıntılarınıza çözüm bulmakla kalmayacağız, kolaylıklar da getireceğiz. Geliştirmiş olduğumuz özel yazılımımız sayesinde nasıl bir koliniz olursa olsun; tek bir robot ve özel paleteme robot eli ile her türlü koliyi paletleyebileceksiniz. Size de sadece onaylanmış işleri gözden geçirmek kalacak.

Farklı Kolileri Aynı Palete Dizeceyiz!

Her robotun bir kaldırma kapasitesi ve erişim alanı vardır. Kaldırma kapasitesi yüksek bir robot ile lojistik sizin için çocuk oyuncağı olacaktır. Eğer robotu sabit tutmak gibi bir düşünceniz varsa buraya erişim mesafesi uzun bir robot koymak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bir robota değişime uğrayan, sonradan 6. eksenine takılan bir robot eli vardır. Bu robot elinin tasarımı ve montajı da bizim çözümümüzdür. Ne tür ürününüz olursa olsun, ağırlığı ne kadar olursa olsun Tara Robotik tarafından geliştirilecek bu yeni çalışma sistemi ile aynı palete dize dizeceğiz.

http://www.tararobotik.com/

h

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.