Bir Siparişin Öyküsü

Tazedirekt’te ilk yılımızı dolu dolu geçirdik. Hayalimizin peşinde koşarken pek çok yol kat ettik geride bıraktığımız 1 yılda. Hatırladıkça duygusallaştığımız anılar biriktirdik. Aldığımız her sipariş ayrı bir deneyim oldu.

Tarladaki Hayfer Teyzemizden, teslimat ekibimizdeki Erdem Ağabeyimize kadar herkesin emeği ile mutfaklarda yerlerini aldı tazecik ürünlerimiz. 1. yaşımızı geride bırakırken yaşadıklarımızı da ‘Bir Siparişin Öyküsü’ ile herkesle paylaşmak istedik:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.