Waarom zie ik
MarnixAmsterdam©
21

Mooi Marnix. Heb je naast ‘Een nieuwe aarde’ ook ‘Thinking Fast and Slow’ gelezen? https://en.wikipedia.org/wiki/Thinking,_Fast_and_Slow Onderschrijft veel van de strekking van je verhaal.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tekstschrijver’s story.