HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT WIFI TENDA W268R, W368R

Bước 1: Kết nối

– Cắm dây mạng từ MODEM vào cổng WAN (màu xanh) của bộ thiết bị phát sóng Tenda W368R.

– Để đảm bảo trước khi thiết lập ta nên trả lại về thông số mặc định của nhà sản xuất, để reset bấm giữ nút đen nhỏ (reset/WPS) phía sau bộ phát một lúc rồi thả ra (có hiện tượng tất cả các đèn đều nháy sáng).

– Kết nối vào wifi Tenda

Bước 2: Cấu hình cho Tenda W368r.

– Mở trình duyệt web IE (Internet Explorer), Firefox, hoặc Google Chrome; vào địa chỉ 192.168.0.1. Điền mật khẩu admin để vào trang cài đặt.

– Sau đó click vào chữ Advanced.

– Cài đặt tên Wifi: Vào Mục Wireless -> Wiresless Basic Settings: Sửa tên Wifi trong mục SSID rồi OK

– Cài đặt Password (mật khẩu) cho Wifi.

Chọn tiếp xuống phần Wireless Security, ở mục WPS Settings chọn Disable.

Mục Security Mode chọn Mixed WPA/WPA2 PSK (hoặc chọn băng tần WPA hay WPA2 tùy dòng máy bạn muốn kết nối.)

Sau đó điền Password bạn muốn vào ô Security Key (từ 8–63 ký tự) rồi OK.

Quan trọng

– Đổi địa chỉ IP để khỏi trùng với các Lớp IP ở Modem (và cũng để chống phá hoại)

Ở đây ta đổi thành: 192.168.5.1

Sau đó OK

Sau đó reboot lại Wifi để nhận địa chỉ IP mới

Hoàn tất quá trình cài đặt. Chúc bạn thành công!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.