Tes Azuu : een jong journalistiek project

Als stagiaire bij Journalismfund.eu werk ik tot begin april aan mijn eigen, nieuwswebsite Tes Azuu met diepgravende verhalen uit Gent. Mijn naam is Aaike Geusens en ik ben een laatstejaarsstudente journalistiek aan de Arteveldehogeschool. Zonder ervaring, maar gedreven door nieuwsgierigheid, interesse en passie voor het vak start ik met mijn project.

Ik onderzoek of het als startende journaliste mogelijk is om een bescheiden, maar levensvatbare nieuwssite op te richten. De website Tes Azuu, Gents voor ‘het is zo’, zal tegen het einde van mijn stage online staan. Mijn onderwerpen worden afgebakend door de stadsgrenzen. Bij het uitspitten van dat plaatselijke nieuws, schuw ik datasets, cijfermateriaal en wobbing niet. Met lokale onderzoeksartikels als niche probeer ik me te onderscheiden van de concurrentie, maar ook lezers te overtuigen om mijn stukken te kopen.

Daarnaast blog ik stapsgewijs over mijn zoektocht naar het antwoord op de vraag: hoe zet ik als journaliste in spé een one-man-business op? Met die blik achter de schermen, probeer ik beginnende collega’s, met een gelijkaardig idee, op weg te helpen. Welke knopen moeten er worden doorgehakt? Wat zijn de voor- en nadelen van iedere stap? Hoe lanceer ik een website zonder technische kennis? Bij wie kan ik aankloppen voor hulp? Hoeveel budget heb ik nodig? Enzovoort.

Kortom, we beginnen bij het ultieme begin.

Like what you read? Give Aaike Geusens a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.