Hledání jiskry


Jsem na rozcestí, můžu se vydat vyšlapanou cestou komunistickým životem, kde budu spoléhat na to co mě Náhoda přihraje nebo se můžu vydat dosud jen pár lidmi probádanou džungli jako opičí muž Mauglí.

Ono kouzlo při výběru cesty džungli spočívá v tom, že neexistuje jedna cesta. Každý jeden Homo Sapiens při průchodu temnou džungli drží v jedné ruce mačetu, kterou si proráží svou cestu zarostlou a nepřátelskou džunglí. V druhé ruce má pochodeň která mu svítí na cestu. Ten plamen na pochodní odráží oheň který má dany člověk v srdci. Je to zápal, nadšení či láska k věci na které pracuje nebo k životu který ŽIJE.

Vtipná je přesná podobnost mezi vzplanutím tohoto ohně v srdci a v pochodni. Nezbytné je křesadlo, které poskytne velké množství jisker. Maličkých jisker. 99,99procent z těchto jisker ukončí svůj život stejně rychle jak začaly. Některé úspěšnější zadoutnají. Ale potom přijde TA JISKRA. To 0,01procento. Jiskra co změní vše. Jiskra co založí oheň v srdci, který postupně přejde v nekontrolavatelný požár. Požár který nám bude svítí na cestu při pouti nepřátelskou džunglí.

Like what you read? Give Zápisky Blázna a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.