Spot story #3 : František Krivda: zmena sa deje každý deň, prispôsobíte sa?

The Spot
The Spot
Sep 8, 2016 · 6 min read

V našom treťom článku s Ferom si znova priblížime život startupistu. Inšpiráciu v ňom môže nájsť každý, kto podniká alebo chce podnikať. Dozviete sa koľko krát Slido zmenilo produkt, kým sa dostali k tomu dnešnému. Ako sa Fero rád vzdeláva a čo sa naučil po mnoho odpracovaných nociach a víkendoch a ako má vyzerať šéf, ktorý je hodný nasledovania.

Čauko Fero. Predstav sa nám. Máš nejaký osobný pitch (naučené predstavenie sa)?

Čauko. Som dizajnér, ktorý vymenil zaujímavých klientov za náročné startupy. Momentálne sa učím, ako zo startupu vybudovať stabilnú firmu.

Vidím, že práca ťa zjavne celkom definuje…

Veľa času trávim prácou, tak preto osobný pitch si hneď spojím so Slido :) . Ale tak skúsim osobnejšie — pochádzam z Oravy, študoval som marketingovú komunikáciu a nemám rád zeleninu (ani ona mňa nie). Povedal by som, že som taký kreatívec a inovátor v jednom.

Čo robí Slido? Ako by si to vysvetlil svojej mamke?

Slido je aplikácia, vďaka ktorej viete urobiť konferencie, stretnutia alebo podujatia interaktívnejšie. Fú, je to ale celkom náročné vysvetliť po lopate, ale tak napríklad — ak sa chcete na konferencii opýtať otázku, nemusíte sa hlásiť, ale môžete ju napísať cez smartfón :)

Inak vyvíjame aplikácie, ktoré sa potom snažíme dostať do sveta. Okrem Slido to je napríklad SlidesDrive. To je desktopová aplikácia, taký inteligentný switcher pre eventy, vďaka ktorému môžu spúšťať z jedného kompu rôzne typy file-ov. (Smiech) Už sa neviem poriadne vyjadrovať po slovensky.

Povedzme, že je to softvér pre organizátorov podujatí, vďaka ktorému vedia s publikom zdieľať akýkoľvek obsah. Návštevníci tak môžu naživo sledovať prezentácie, označovať si záložky alebo písať poznámky priamo do nej. Je to taký doplnok ku nášmu Slido.

Ako ste sa dostali práve k tomuto nápadu? Čo bolo Slido pôvodne?

Terajšie Slido je asi náš tretí pilot (pozn. zmena produktu). Náš prvý nápad sa volal Instant Feedback, vďaka ktorému mohli účastníci eventov poskytovať feedback prezentujúcim. Následne sme riešili konferenčnú aplikáciu, ktorá sa tuším volala Instando. Vďaka nej sme sa našli a identifikovali sme problém, ktorý chceme riešiť — interakciu s publikom. Postupne sme a teda posunuli zo všeobecného feedback nástroja k Slido, ktorého cieľom je zlepšovať spôsob, akým sa vzdelávame.

Akých najväčších partnerov máte a ako ste sa ku ním zo Slovenska dostali?

Spolupracujeme so svetovými firmami ako Uber, Netflix, Adobe či Airbnb. Sú to priamo centrály týchto firiem a z týchto spoluprác sa dá neskutočne veľa naučiť. Máme aj iné svetové korporácie, ale kvôli NDA ich radšej nespomínajme.

Máme to šťastie, že našim hlavným virálnym kanálom sú samotné konferencie, kde sa Slido používa. Zatiaľ nerobíme aktívny sales, je to všetko inbound. Na začiatku sme robili rôzne experimenty a mysleli si, že zabezpečia raketový štart. Našťastie sme skoro zistili, že kľúčové je najskôr pochopiť a využiť to množstvo leadov a kontaktov, ktoré sa už k nám dostali. My sami hovoríme, že náš najlepší predajný kanál je dobré použitie Slido na podujatí. Ľudia to potom sami rozšíria do svojich firiem.

Ako by si opísal život startupistu? Koľko hodín denne pracuješ?

Pracujem asi 10 hodín denne, niekedy aj cez víkendy. Dávam si však dobrý pozor na work-life balance. Venujem sa veľa outdoor aktivitám a športujem.

Naučil som sa, že nie je dôležité koľko hodín denne robíš, ale čo za ten čas spravíš. Niektorí ľudia v mojom okolí pracujú oveľa viac, ale robia pritom blbosti.

Tým si však človek musí prejsť, aby sa naučil odlišovať priority od ostatných úloh. Keď sme začínali, teda 4 roky dozadu, tak sme pracovali pomerne non-stop a bol to dosť masaker… ale zas bez toho by sme to nedali.

Máte aplikáciu. Mnoho ľudí rozmýšľa, že aj oni by chceli ísť týmto smerom, no nemajú potrebné IT zručnosti. Čo si o tom myslíš?

Overiť si hypotézu, či váš nápad bude fungovať viete aj bez kóderov.

Ale myslím si, že je kľúčové mať od začiatku niekoho v tíme, kto sa stará o technickú časť a vývoj. Je vysoko pravdepodobné, že váš nápad aj 3 x zmeníte, tak ako my. Chcete preto mať v tíme niekoho, kto tomu bude rozumieť.

Ako ste rástli a koľko vás je teraz?

Začínali sme traja (ja, Peťo Slivka a Peťo Komorník). Keď sme sa dostali na prvé konferencie, museli sme zabezpečiť aj dobrú podporu a to boli naši prví kolegovia. Dlho sme mali len jeden a pol programátora, teraz je v IT tíme asi 10 ľudí. Zaujímavá je aj naša anglická pobočka. Na začiatku to rozbiehal iba sám Peťo Krajňák, teraz sú okrem neho v tíme 4 naši ľudia a podarilo sa nám na získať aj 2 Angličanky. Je nás asi 42, z toho 35 v Bratislave. Ale stále hľadáme šikovných ľudí na rôzne pozície.

Keď porovnáš prácu v startupe a v korporácii, aké sú podľa teba rozdiely a podobnosti?

Korporáciu by som odporučil si vyskúšať úplne každému. Je to brutálna škola. Alebo teda prácu vo firme, ktorá má povedzme viac ako 100 zamestnancov. Zistíte, aké sú tam zvyky, procesy, naučíte sa narábať s rozpočtami, vzťahmi a tak ďalej. Všetky veci, čo sa naučíte tam, môžete potom aplikovať vo svojej firme. Prípadne aspoň budete vedieť, čomu sa vyvarovať :) .

Startupový život je úplne iný. Je dynamický, agilný a často krát nepredvídateľný. Zmena sa deje každý deň a vy sa musíte vedieť prispôsobiť. Je potrebné byť tímový hráč a vedieť potlačiť svoje ego.

Aké je to byť co-founder? Čo je najťažšie?

Najťažšia bola nevedomosť, že nevieme, čo vlastne nevieme :) . Ťažké je ešte aj teraz identifikovať veci, ktoré nám pomôžu sa posunúť ďalej a ktoré veci robiť skôr. Ako dizajnér by som chcel veľa vecí robiť krajšie, musím však myslieť dlhodobo na niekoľko rokov dopredu a učiť sa pochopiť, kde chceme byť o pár rokov.

Aký by mal byť dobrý šéf?

Ako náš Komo :) (poznámka: Peter Komorník, CEO Slido). Je prirodzený líder a ťahá so sebou ostatných. Dobrý šéf je pre mňa človek, ktorý sa snaží pochopiť všetky časti firmy a k nim neustále prispôsobovať aj role zamestnancov. Pre mňa sú tie people/soft skills absolútne kľúčové a som rád, že sa nám so Slido darí budovať zodpovednú kultúru.

Na čo musí byť pripravený začínajúci podnikateľ, respektíve startupista?

Musí byť pripravený na neúspechy. Treba sa vedieť rýchlo pozbierať a prispôsobiť sa zmene. Naučiť sa byť agilný za každú cenu a hlavne vydržať, to je asi to najdôležitejšie.

Ako vám pomohol the Spot, respektíve coworking?

Bolo tam vždy chladené pivo :). Okrem toho je tam komunita podobne zmýšľajúcich ľudí. Keď sme chceli otestovať aplikáciu, tak okolo nás sedeli kóderi a dizajnéri, s ktorými sme mohli komunikovať. Zároveň sa v Spote diali podujatia, na ktorých sme testovali prvé verzie Slido. Perfektné bolo, že do coworkingu takpovediac prišli za nami úplne všetci. Boli tam mentori, potenciálni klienti a stačilo len prejsť do inej miestnosti.

Ako sa rád vzdelávaš? Obľúbená kniha?

Rád počúvam audio knihy, vyhľadávam alternatívne podujatia a miesta, alebo milujem dokumentárne filmy. Z kníh by som odporučil The Goal. Práve preto, že nie je moc známa a výborne sa z nej dá čerpať pri budovaní firmy. Je to písané ako román, ale z prostredia procesného manažmentu, takže pekne cez príbehy rozbiehajúcej sa fabriky sa učíte na cudzích chybách.

Čo by si odkázal budúcim podnikateľom?

Nech sa neboja failov a nikdy sa nevzdávajú. A nech nečakajú na ideálnu exekúciu nápadu, že aj s malým prototypom sa dá robiť s veľkými partnermi :)

Fero bol jeden jeden z coworkerov v the Spot. Coworking pomohol Slido rásť a dosahovať ich ciele.

Ak začínaš rozbiehať svoju firmu, alebo si freelancer skús coworking. The Spot ti ponúka 1 deň na skúšku zdarma. Stačí sa zaregistrovať na tomto linku. Ak máš viac otázok, napíš na: lucia@thespot.sk

Napísala: Lucia Kelnarová, Marketing @TheSpot

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store