Hacking YouTube — Olaf Schouws

In mijn vorige blog heb ik uitgelegd wat Growth Hacking is. Deze keer beschrijf ik hoe ik Growth Hacking op dit moment toe pas.

Momenteel ben ik als Growth Hacker aan de slag bij Tuvalu Media, een producent van TV programma’s zoals Maestro en Brugklas. Sinds een aantal jaar is Tuvalu samen met Age Network ook actief in het beheren van een aantal YouTube kanalen.

Volgens een onderzoek van de BBC spenderen jongeren meer tijd aan YouTube dan aan traditionele televisie. Zogenaamde YouTube Creators of Vloggers als PewDiePie verdienen miljoenen met hun eigen kanaal. Dit komt deels omdat YouTube een prachtig kanaal is om zeer gericht advertenties te tonen, maar toch voornamelijk door de Influencer Marketing mogelijkheden. We kunnen er niet meer omheen: YouTube is de nieuwe televisie.

Maar waar komt Growth Hacking bij kijken als het om YouTube gaat? Om een paar voorbeelden te noemen: je kunt Growth Hacking toepassen om het aantal abonnees te laten groeien, meer views te krijgen en de watch time te verlengen. Dat laatste is bij YouTube het belangrijkst. Hoe langer je video’s worden bekeken, des te hoger je eindigt bij de zoekresultaten (YouTube is na Google de meest gebruikte zoekmachine). En hoe zorg je er nu voor dat mensen langer naar je video’s gaan kijken? Uiteraard door het aanbieden van goede engaging content, maar dat is geen Growth Hack an sich.

Daarom heb ik het volgende experiment bedacht:

Voor een van onze kanalen, ‘PaardenPraatTV’ (doelgroep: meisjes 6–16 jaar, die van paarden houden) heb ik een quiz opgesteld. De quiz staat vol met vragen over oude PaardenPraatTV afleveringen. Deze vragen zijn van zo’n niveau dat de fans de video’s terug moeten kijken om de vragen correct te beantwoorden maar niet zo moeilijk dat ze afhaken. Het doel van dit experiment is dus simpel: hopelijk leidt de quiz tot meer views en een hogere watch time door alle fans die de video’s gaan terugkijken.

Als de watch time toeneemt, eindigen de oude video’s weer hoger in de zoekresultaten en door de verhoging van het aantal views genereren we extra inkomsten. Voor de PPTV fans is het een leuke quiz om te maken die hopelijk ook de engagement verhoogt. Zo dient deze Growth Hack beide partijen :)

In mijn volgende blog deel ik de resultaten van de ‘Quiz Hack’.

Source:http://bit.ly/2bUVAYe

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.