the Ticaret | Ticaretin En’leri

Ticaretin En’leri web sitesinde genelde istatistiki bilgiler bulabileceğiniz ve bu yazının yazıldığı tarih itibari ile 2000 yılından 2014 yılına Top 10 Amerika firmalarının tam listesi bulunmaktadır. Yakın bir gelecekte bu firmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler verilecektir.

Ana sayfa için theticaret.com ve Blog ve güncel bilgiler için lütfen theticaret.com/blog adresini ziyaret edebilirsiniz...

Show your support

Clapping shows how much you appreciated the Ticaret’s story.