Sote-uudistuksen “valinnanvapaus” on propagandaa

Poliittisessa diskurssissa lähes kaikilla termeillä on kaksi merkitystä ja/tai termejä käytetään posiitivissävytteisesti luomaan asioista vääränlainen mielikuva ihmisille. Esimerkiksi demokratialla on kaksi merkitystä. Virallinen merkitys on jotakuinkin se, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Demokratialla on myös tekninen merkitys, jota itseasiassa todellisuudessa käytetään; joku on demokraattista jos se on liiketoimintasektorin johtamaa. Jos liiketoiminta johtaa sitä — varsinkin jos se tukee läntistä maailmaa — se on silloin demokratiaa. Jos ei, se ei ole demokratiaa, käytännössä millään muulla ei ole merkitystä. Valinnanvapaus termin käyttöä sote-uudistuksen yhteydessä käytetään sen takia, että se naamioi sote-uudistuksen olevan positiivinen asia, vaikka oikeasti se on negatiivinen asia (vastoin kansan etuja). Poliittisessa diskurssissa tämänkaltaisia termejä käytetään jatkuvasti, koska kansalaisten on tällöin vaikeampi ymmärtää termien teknistä merkitystä ja/tai nähdä sumuttamisen lävitse. Harhauttava, petollinen ja manipuloiva, niistä on hyvät termit tehty! Vai pitäisikö ihan vaan sanoa propagandaksi.

Vaikka tilanne ei vielä ole niin paha, että kaikki sote-palvelut tai yleisesti kaikki julkisen sektorin palvelut olisivat yksityistetty, niin tähän suuntaan olemme varmasti menossa meidän uusliberalistisessa maailmassa. Julkista sektoria leikataan ja kiristetään, jotta niiden palvelut siirtyisivät yksityiseen omistukseen aivan kuin omena puusta putoamalla. Joskus yksityistäminen tapahtuu ilman suurempia ongelmia (lue: ettei kansalaiset tai media kritisoi sitä kovinkaan paljoa ja siten yksityistäminen hidastuisi tai estyisi kokonaan). Yksityistäminen ongelmitta vaatii yleensä jonkinlaisen tyytymättömyyden tunteen kansalaisten keskuudessa, jotta se voidaan ajaa läpi ilman suurempia ongelmia. Valtaapitävät pyrkivät luomaan tällaisia tuntemuksia, jotta vastarinta uudistuksille olisi pienempi.

Yksi keino on käyttää hyväksi jotain tapahtumaa, jossa kansalaisten tyytymättömyys julkiseen sektorin toimintaan kokee ison kolauksen. Tätä keinoa käytettiin esimerkiksi vuonna 2013, kun Suomen sähköverkkoa yksityistettiin julkisesta omistuksesta Caruna Oy:lle käyttäen hyväksi vuoden 2011 myrskyä, joka oli voimakkain 30 vuoteen ja katkaisi sähköt sadoiltatuhansilta. Kansalaiset olivat vihaisia ja tyytymättömiä miten ongelmat korjattiin. Tämän pohjalta oli hyvä lähteä ajamaan sähköverkon yksityistämistä. Sama vaikutus tapahtuu myös julkisen sektorin leikkauksissa; jos esimerkiksi julkista sosiaali- ja terveysalaa leikataan tarpeeksi (ettei ne enää toimi riittävällä tavalla), ihmiset kokevat, että ne tarvitsevat uudistusta. Tällaisissa tilanteissa oikeistohallitukset käyttävät hyväksi leikkauspolitiikan tuomaa kansalaisten tyytymättömyyden ja uudistuksen tunnetta, jolla he pyrkivät yksityistämään julkista sektoria. Yksityistäminen kuitenkin pitää naamioida ovelasti positiiviseksi asiaksi – esimerkiksi sanomalla sote-uudistuksen lisäävän valinnanvapautta– jotta kansalaiset pysyisivät mahdollisimman hämillään mitä hallitus on oikeasti tekemässä ja onko se kansan edun mukaista.

Sote-uudistus on varmasti saanutkin juuri sen takia niin ison huomion niin mediassa kuin kansalaistenkin keskuudessa, koska kansalaiset ovat olleet suurimmaksi osin tyytyväisiä Suomen julkisiin terveyspalveluihin[1]. Väittäisin, että suhteellisen iso kansalaisista näkee oikeistolaisen valinnanvapauspropagandan lävitse, joka on myös toiminut yhtenä tekijänä miksi sote-uudistus on saanut niin paljon huomiota.

On sanomattakin selvää, että Suomen perustuslain 19 pykälä “Oikeus sosiaaliturvaan” on suuren hyökkäyksen alla (“ jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut”). Kansalaiset ovat varmasti sote-uudistusta, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden heikentämistä ja yksityistämistä vastaan, mutta kiitos propagandan, valtaapitävät ovat saaneet sen kuulostamaan positiiviselta uudistukselta, jonka väitetään lisäävän tasavertaisuutta, tasapuolisuutta, monipuolisuutta ja niin edelleen, jota sitten oikeistolaiset ja propagandaan langenneet kansalaiset toistavat.

Sote-uudistuksen myönteinen perustelu valinnanvapaudella perustuu puhtaaseen propagandaan.

[1]: http://yle.fi/uutiset/3-8567814 Suomalaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä terveyspalveluihin, 3.1.2016, Yle.
Suomalaiset ovat olleet myös Euroopan maista eniten tyytyväisimpiä julkisiin ja yleisesti maan terveyspalveluihin (ks. European Social Survey, Welfare attitudes in Europe, Issue 2).

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Matti Meikäläinen’s story.