Üzümlü Bir Aşk Hikâyesi ve Noksanlarda Çocuk Olmak
Ümit Can
11

Aslında kalp tuşuna basmak istemezdim lakin yazının güzelliğiyle içime oturan hüznü belirtecek bir ifade koymamış ki Medium :(

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Yiğit Yılmaz’s story.