IedereenLive is een televisieprogramma gemaakt door vrijwilligers in coronatijd. Mensen bellen in en vertellen iets, dat is het concept. Op 28 mei wilde ik als host graag een cultuurtip van kijkers. Waarvan heb je genoten de afgelopen maanden, wat heeft je geïnspireerd, wat verdient meer publiek? …


Prachtige walk-on girls en enthousiaste danseressen: aan vrouwen geen gebrek tijdens het WK darts. Maar zodra de eerste pijlen worden gegooid, verlaten ze het podium. Waarom doen vrouwen niet gewoon mee met de mannen?

[Dit is een stuk uit 2016. Walk-on girls bestaan niet meer en tegenwoordig doen er minimaal…


“Hij moet nu echt aanvallend gaan darten.” Het is een gevleugelde uitspraak in de groeps-whatsapp ‘Barney Army’, waarin mijn darts liefhebbende vrienden zijn verenigd: Niet omdat we het menen, maar omdat we geen idee hebben wat het is. Wat bedoelen de RTL7-analisten daar in vredesnaam mee, met de punt naar…

Thomas Hogeling

Suave as hell

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store