Waar zijn de dartende vrouwen?

Prachtige walk-on girls en enthousiaste danseressen: aan vrouwen geen gebrek tijdens het WK darts. Maar zodra de eerste pijlen worden gegooid, verlaten ze het podium. Waarom doen vrouwen niet gewoon mee met de mannen?

[Dit is een stuk uit 2016. Walk-on girls bestaan niet meer en tegenwoordig doen er minimaal twee vrouwen mee aan het WK, desalniettemin: veel plezier met lezen]

Aileen de Graaf (uit eigen archief)

Nederlandse dartsliefhebbers kennen het vrouwendarts vooral uit de tijd dat Raymond van Barneveld de dienst uitmaakte bij de BDO. Het WK voor vrouwen werd tegelijkertijd georganiseerd met het WK voor mannen. Namen als Francis Hoenselaar, Karin Krappe en Mieke ‘Bambi’ de Boer doen ongetwijfeld een belletje rinkelen. Ze legden het altijd af tegen ‘Golden Girl’ Trina Gulliver, die alle WK’s tussen 2001 en 2007 won. Francis Hoenselaar werd in die tijd maar liefst vijf keer tweede en in 2009 werd ze dan toch wereldkampioen.

Toegegeven, de meeste mensen die zich de wedstrijden van Hoenselaar nog herinneren, zaten in die tijd vooral te wachten op wedstrijden van Van Barneveld, Stompé en Klaassen. Maar er keken toch maar mooi honderdduizenden mensen. Slechts één keer organiseerde de bond een WK voor vrouwen. De Amerikaanse Stacy Bromberg won in Blackpool en is daarom een unieke wereldkampioen.

Met de toenemende populariteit van de PDC is de aandacht voor het vrouwendarts flink verminderd. Nu de BBC heeft besloten het wereldkampioenschap van de BDO niet langer uit te zenden, verdwijnt het vrouwendarts voor de Nederlandse kijker van de kabel.

Nederland nog steeds in de wereldtop
Dat is jammer, want Nederland heeft een wereldtopper in huis. De 26-jarige Aileen de Graaf staat derde op de wereldranglijst van de BDO en is de nummer 1 bij de World Darts Federation. Met een gemiddelde van rond de 80 zal ze het niet winnen van Michael van Gerwen, maar er zijn genoeg mannelijke WK-deelnemers die een zware dobber aan haar zullen hebben. Hoewel darts haar enige inkomstenbron is, vindt De Graaf zichzelf geen echte professional: ‘Het prijzengeld is onvergelijkbaar. Als ik in Engeland moet spelen, kost het me 400 euro aan reis- en verblijfkosten. Vaak krijgt alleen de winnaar een geldprijs, dat is dan meestal 800 of 1000 euro.’

Als we De Graaf vragen waarom vrouwen niet gewoon met de mannen meedoen, verbetert ze ons: ‘Als er geen vrouwenschema is bij een toernooi, dan mogen we gewoon bij de mannen meedoen. De meeste toppers bij de vrouwen hebben dat wel gedaan.’ En ja, vrouwen winnen regelmatig een rondje bij die toernooien, maar tot titels komt het niet: ‘Het is gewoon niet zo dat we vol kunnen meedraaien in het mannencircuit, dat is waar.’

Multitasken
Hoe komt dat toch? Darts is geen krachtsport, vrouwen zouden daar toch even veel talent voor moeten hebben? ‘Het is heel apart’, vindt ook De Graaf. ‘Mensen zeggen wel eens dat vrouwen beter zijn in multitasken. Misschien is dat wel een nadeel bij darts. Je moet je kunnen afsluiten.’ Ook dat heeft De Graaf moeten leren: ‘Vroeger kon ik dat niet. Dan zat ik tijdens een partij gewoon te bedenken wat ik vanavond zou gaan eten. Daar ga je niet beter van gooien.’

Dat soort hersenspinsels heeft ze niet meer, maar darts zal voor haar nooit op nummer één staan: ‘Mijn gezin staat voorop. Als ik daardoor niet kan trainen, dan is dat maar zo.’ De Graaf is voor haar carrière afhankelijk van sponsoren: ‘En van mijn man. Hij heeft een goede baan en zorgt voor het vaste inkomen. Ik zorg voor de extraatjes, vakanties bijvoorbeeld.’ Zonder die steun zou De Graaf niet de beste van de wereld zijn, dat weet ze zeker: ‘Als het welzijn van mijn kinderen afhangt van de pijl die ik in mijn hand heb, wordt het niks. Dan sta ik te shaken.’

Glazen plafond
Als een vrouw het glazen plafond in het darts doorbreekt, dan zou het zomaar de 12-jarige Beau Graves kunnen zijn. De Britse speelde onlangs tegen Michael van Gerwen, die daar naar eigen zeggen meer moeite mee had dan met zijn wedstrijd tegen Jamy Caven eerder dat weekend. Graves versloeg ook al eens Trina Gulliver. Het gemiddelde van jonge darts-sensatie ligt nog wel lager dan bij de wereldtoppers bij de jongens, maar dat hoeft volgens De Graaf niet per se een obstakel te zijn: ‘Het verschil tussen de meisjes en de vrouwen is veel groter dan tussen de jongens en de mannen.’ Graves kan dus nog een flinke sprong maken.

Graves speelt nu nog meestal tegen jongens, misschien ligt daar ook wel de belangrijkste reden van het ontbreken van vrouwen aan de top. Er beginnen gewoon veel minder meisjes met darts. ‘Als er 80 dames meedoen bij een toernooi, dan doen er zeker 400 mannen mee. Misschien is er wel heel veel verborgen talent.’

De Graaf kan in ieder geval alle meisjes aanraden te gaan darten: ‘Het is gewoon een geweldig spelletje, ik blijf zolang doorspelen als ik kan.’

Misschien dat ze Graves dus over een jaar of tien wel treft op wat nu nog het WK voor mannen bekendstaat. Met walk-on boys, uiteraard.

--

--

Suave as hell

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store